Как да отговорите на въпроса „Kъде се виждате след 5 години?“

tii3g5li3d

Може да не ви се струва като труден въпрос, но отговорът на „Къде виждате себе си след 5 години?“ е в състояние да промени изхода от интервюто ви за работа. Целта на подобно питане е да определи дали кандидатът просто си търси работа, или се стреми към изграждане на кариера, дали целите му се припокриват с целите в организацията, в която кандидатства, и дали има реалистичен план за бъдещето, обяснява рекрутърът David Wishon.

Освен това отговорът на този въпрос дава на рекрутъра или представителя на фирмата, в която кандидатствате, идея за това дали имате нужната работна етика, поведение и лоялност, за да ви наеме в дългосрочен план, пише Jacquelin Smith от Business Insider.

Ето какво искат и какво не искат да чуят интервюиращите:

  1. Те искат да знаят дали сте размишлявали върху отговора си

Не позволявайте да разберат, че нямате дългосрочен план. Покажете, че сте помислили за този въпрос и сте начертали основната траектория, по която ще се движите. Също така им позволете да видят, че сте готови да проявите гъвкавост. Нещата се променят, така че е най-разумно да установите баланс между това, което искате да постигнете, и разбирането, че пътят към него може да се промени.

  1. Те искат да знаят какво ви мотивира, но и реалистичните ви цели

Не изграждайте имидж на свръхамбициозен човек, съветва Wishon. Може да споменете няколко повишения в йерархията на фирмата, но не се изхвърляйте, казвайки, че след 5 години си се представяте на самия връх.

  1. Искат да знаят, че първо ще заслужите повишението си, а после ще го поискате

Интервюиращият не иска да чуе, че се стремите към висока позиция твърде скоро или че искате да изместите шефа си. Не заплашвайте кариерата на колегите си и дайте да се разбере, че съзнавате, че изкачването по стълбицата може да отнеме време и доста работа.

Подчертайте желанието си да работите за лично и професионално развитие, за да подобрите представянето си в рамките на организацията.

  1. Искат да знаят дали сте лоялен и имате намерение да се обвържете с фирмата поне за няколко години

Фирмите инвестират много време и средства в набирането и обучението на кандидати и не искат да загубят тази инвестиция с назначение, последвано от скорошно напускане. Най-добре е да избягвате да казвате, че се надявате на позиция в друга фирма, друга професионална сфера или на съвсем различна позиция от тази, за която кандидатствате.

  1. Искат да чуят как фирмата и позицията, за която кандидатствате, се вписва в дългосрочните ви цели

Уверете се, че постът, за който ви интервюират, е в основата на отговора ви. Дайте да се разбере, че като изпълнявате задълженията си в тази роля, ще се стремите да постигнете по-големите си цели.

Също така споделете със събеседника си как планирате да допринесете и да растете заедно с организацията през следващите няколко години.

Ако от своя страна искате да се уверите, че петгодишният ви план съвпада с този на бъдещите ви колеги, попитайте интервюиращия какви резултати се очакват от човека на тази позиция, предлага Wishon.

Свързани публикации