Как да откриете и наемете правилния кандидат за работа?

Как да откриете и наемете правилния кандидат за работа?

Множество пъти сме изтъквали важни тънкости или сме давали различни съвети за тези, които се явяват на интервю за дадена позиция. Правилната стратегия и подготовка „от тази страна на бюрото“ са от ключово значение. Това обаче важи с пълна сила и за компанията, която търси да наеме нов кадър. Както всеки кандидатстващ за работа иска да си намери възможно най-хубава и добре платена позиция, така и работодателите искат да намерят възможно най-ценния служител. А за това също се изисква сериозна предварителна подготовка, стратегия и немалко усилие. Ето няколко съвета, които да ви помогнат в пътя към откриването на най-оптималния кадър за работата, която предлагате.

  1. Определете от какъв човек се нуждаете

Или иначе казано – каква длъжност трябва да заеме той? Какви нужди има компанията в момента и от какъв специалист се нуждае? Определете длъжността, отдела и бизнес перспективите от неготово назначение, а също и резултатите, които желаете да постигне през неговата първа година. Накратко – създайте си ясен базисен профил на желания от вас кадър.

  1. Решете по какъв критерий ще оценявате кандидатите

След като сте изяснили конкретната „роля“, която този нов служител трябва да вземе в компанията, уточнете как ще оценявате кандидатите след интервюто. Какви качества трябва да има един кандидат, за да „спечели“ мястото? Най-добре ги разделете на „базисни“ и „допълнителни“ умения. Съобразете това много добре със съответния отдел и позиция, за която го търсите, тъй като в различните звена на една компания изискванията варират.  И тук е важно да имате ясен модел за „идеалния кандидат“, който да ви е мярка по време на оценяването.

  1. Разпишете подробен план за интервюто

Важно е преди да стартирате кампанията за наемане на нови служители да имате всички основни стъпки, по които този процес ще премине. Това включва не само конкретния момент на интервюто, но и подготовката при селектиране на кандидатите преди и след него. Помислите, например, на какъв принцип да осъществите първоначалната селекция (например кандидати, които не покриват изискванията за „базисни“ умения да не бъдат канени на интервю); какви ще бъдат въпросите по време на интервюто; възможно ли е да зададете малка практическа задача, за да тествате компетенциите на кандидата; какви компромиси сте готови да направите вие, ако даден критерий не е покрит, но друг е истински впечатляващ? Подгответе се така, че интервюто да се движи в рамките на добре осмислен план и да следва предварително установени стъпки.

Свързани публикации