Как да превърнете служителите си в истински експерти?

Как да превърнете служителите си в истински експерти?

Сериозно предизвикателство стои пред пазара на труда днес. Все повече и повече хора сменят местоработата, а дори и професията си твърде често. Възможностите за развитие и липсата на дългосрочна инвестиция в обучение на служителите в дадена компания са най-честите причини за това постоянно „прескачане“ от работа на работа. А всичко това води до сериозна липса на така наречените експерти – кадри, които имат сериозен опит, но и в които се инвестира за тяхното непрестанно развитие и придобиване на ценно „ноу хау“. Ако компаниите работят повече в тази посока – за превръщане на служителите им в пълноценни експерти – плюсовете биха могли да бъдат наистина много и за двете страни. Ето няколко стратегии, чрез които можете да започнете този процес във вашата организация.

  1. Възнаграждавайте постиженията адекватно

Потупването по рамото и споменаването на успех на даден служител на седмичната оперативка е важно и нужно, но далеч не е достатъчно. Обмислете възможности за по-големи стимули и възнаграждение за служителите, които показват много добри резултати и постоянно се развиват. Вариантите да провокирате желанието за професионализация на вашите кадри са много – бъдете креативни и ги подкрепете по начини, които не се изчерпват с похвали и символични компенсации.

  1. Създавайте условия за подобрение

Организирайте чести обучения или участия за служителите ви във важни семинари, които да спомогнат за тяхното професионално развитие. Нека това не са спорадични прояви, а бъдат ежемесечни. Например – посещение на обучение по дигитален маркетинг този месец, а следващия – HR семинар за хората, работещи в отдела за човешки ресурси. Мотивирайте активността на колегите си чрез различни „награди“ – месечен бонус или пък допълнителни дни почивка в периода, в който участват в такава инициатива. Нека знаят, че имат постоянна възможност за професионална актуализация и че всяко тяхно усилие ще бъде оценено и възнаградено подобаващо.

  1. Бъдете пример

Не е рядко срещан синдромът на всичко знаещия и разбиращ мениджър, който е затворен за чуждите мнения, тъй като е напълно убеден в своята правота, заради големия опит, който притежава. Такъв тип поведение действа силно демотивиращо на служителите. Добрият мениджър осъзнава добре, че не е компетентен по всеки въпрос, че не знае всичко и че трябва постоянно да се развива, за да бъде в крак с бизнес средата. Той е отворен към мненията и коментарите на своите колеги и приема критиката спокойно. Нещо повече – активният мениджър също така посещава обучения и семинари, които са полезни и важни за неговото професионално израстване. Ако искате да бъдете добър пример и да мотивирате служителите си да се развиват, трябва самите вие да правите това, което изисквате от тях. Покажете им, че всички се учите заедно и постоянно и именно в това е ключът към общия успех.

Разбира се, никоя компания не може да накара служителите си насила да отдадат нужните време и усилия, за да се превърнат в експерти. Добрите компании обаче знаят, че е нужно да създадат условията и възможността за това – така става ясно кои са кадрите, в които си струва да се инвестира и с които може да се съгради нещо голямо.

Свързани публикации