Как да разберете, че един човек наистина е емоционално интелигентен

StockSnap_SF8YGVOUL8

Кои са 10-те професионални умения, които ще бъдат нужни на служителите, за да са успешни през 2020 г.? За целите на неотдавнашен доклад този въпрос е зададен на едни от най-добрите специалисти в областта на човешките ресурси от големи международни компании.

Едно от тези ключови умения? Емоционална интелигентност.

Според експерти по емоционална интелигентност, пише Marcel Schwantes, емоционалната интелигентност е предвестник за успех в кариерата, надминавайки техническите способности. Емоционалната интелигентност е предпочитана дори пред високия коефициент на интелигентност.

Кои са знаците, които говорят за емоционална интелигентност?

Ако искате да работите в екип от емоционално интелигентни хора или да изградите своя собствена фирмена култура, залагайки на това качество, трябва да познавате поведението, което показва осъзнатост, самоконтрол, мотивация, емпатия и социални умения.

  1. Търсете хора, които показват истинската си същност

Прозрачността е сред най-ценените блага във взаимоотношенията. Съществува тенденция понякога служителите и шефовете да се крият, да отлагат, да протакат или да си слагат маската на фалшива харизма или диктаторство, за да избегнат трудни ситуации или конфликти. Тази маска крие кои сме в действителност, когато се разпореждаме с другите. В най-добрите екипи, обаче, ще откриете хора, чието поведение е автентично. Това води до разговори и взаимодействия – както рационални, така и емоционални, и в добри, и в лоши мигове. Обърнете внимание на:

Високи постижения

Почтеност

Емоционална честност

Страхотно отношение

Отвореност към чуждото мнение

Осъзнатост – не само на собствените чувства, но и на чувствата на останалите.

  1. Търсете гъвкави хора

Приоритетите се променят в почти всяка фирма и на всяка длъжност. Обградете се с хора, които проявяват гъвкавост в такива моменти на трансформация и биха се възползвали от всяка възможност да помогнат по време на преход. Те са в състояние да се справят с несигурните и непредвидими ситуации – отличителен белег на истинската емоционална интелигентност. Освен това бихте искали хората наоколо да са с пъргави, еластични умове. Те се справят с реалността тук и сега и оставят призраците от миналото зад гърба си. Най-издръжливите хора се възстановяват от трудни ситуации, като казват „не“ на всекиго, който пречи на постигането на целите им, особено ако поведението му е в противовес на ценностите и убежденията им. Гъвкавите хора не си позволяват да се чувстват виновни за неща, с които нямат нищо общо. Знаят, че не те са отговорни за чуждите действия и не се измъчват заради грешките на другиго.

  1. Търсете хора, които управляват емоциите си по-добре от повечето

Властта над чувствата спада към самоконтрола и умението да управляваме себе си – част от емоционалната интелигентност. Тази лична компетентност можете да откриете в повечето високопроизводителни екипи. Въпросът зад самоконтрола е прост, но си го задаваме рядко: „Мога ли да се справя с емоциите и поведението си, за да бъде изходът положителен?“ Световноизвестният психолог и автор Daniel Goleman казва следното за хората, които умеят да се справят с емоциите си:

Разумни хора – тези, които запазват контрола над своите емоции – са хората, които поддържат безопасна и справедлива среда. При тези условия драмата е малко, а производителността е много висока. В подобни организации се събират най-добрите и не са склонни да ги напуснат.

  1. Търсете хора, които показват емпатия

Всеки човек цени проявената към него съпричастност. Емпатията е привлекателно качество и е изключително полезна в изграждането на истински работни взаимоотношения. Изследване показва, че емпатията е фактор №1 за общото представяне на организацията. Успешните екипи, чиито членове показват емпатия, го правят, защото имат по-здрави връзки помежду си и си сътрудничат по-добре. Те се съобразяват с условията, в които колегите им са поставени, разбират предизвикателствата и разочарованията и знаят, че чуждите емоции са също толкова реални, колкото техните собствени. Това помага за разширяването на хоризонтите и отваря нови възможности за членовете на екипа да си помагат.

Свързани публикации