Как да разпознаете лъжата?

Уменията за разпознаване на чуждите опити за заблуда, от една страна, и за автентично изразяване, от друга, са едни от най-ценните умения, които можете да придобиете. Някои ги наричат добра интуиция, но всъщност те са с изцяло рационални корени. Тези способности са важни, особено предвид факта, че вече сме чували много митове и легенди за начините, по които лъжата прозира зад привидността. Специалистът в областта Pamela Meyer дава напътствия, основаващи се на нейните изследвания, които не са за пренебрегване. Целта е не само да забелязвате лъжата, но и да потърсите истината, да изградите доверие в себе си. Защото всички ние волно или неволно сме лъжци и защото лъжата е акт, за който са нужни поне двама. Проучване показва, че средностатистически лъжем (независимо дали „благородно“ или не) между 10 и 200 пъти на ден. Други резултати сочат, че непознатите изричат по три лъжи в първите 10 минути от познанството си. Научете повече и вижте красноречивите примери за заблуждаващо човешко поведение във видеото.

Свързани публикации