Как да се подготвите за интервю в кол център

В последните години в страната отвориха врати много кол центрове на международни компании. Интервютата за работа там имат специфични особености и в тази статия ще разгледаме често задаваните въпроси по време на тези интервюта. Това ще ви помогне да имате по-стабилна психическа нагласа, както и по-ниска степен на стрес по време на интервюто.

Традиционни въпроси:

Какъв трудов опит имате до момента? Обикновено за да работите в кол център трудовият стаж не е задължителен, но е предимство ако предишната ви работа е била свързана с обслужване на клиенти.

Къде и какво сте завършили като образование? Желателно е да сте учили в езикова гимназия или да сте завършили филология, но понякога е достатъчно да сте упражнявали езика в чужда страна и да го знаете добре.

Къде сте упражнявали чуждите езици, които владеете? В продължение на колко време? Има ли ли сте контакти с native speaker? (човек, за когото езикът е майчин). Този въпрос е много важен, защото в работата си ще общувате именно с такива хора. Затова доброто владеене на езика е желателно, а в някои компании и задължително условие за допускането до следващите кръгове на подбора.

Какви компютърни умения притежавате и с какви софтуерни продукти сте работили? Небходимо е познанието на най-разпространените програми за текстообработка и обработка на данни Word и Excel, а ако познавате и специализирани софтуерни продукти би било предимство, но не е задължително условие.

Специализирани въпроси:

Свързани с вас самите:

Какво обичате да правите през свободното си време ? Имате ли хоби и какво е то? Дори и да ви се струва странно, малко са компаниите, които няма да ви попитат това. Хобитата издават не само вашите интереси, но и психологическите ви характеристики и нагласи, което ще подскаже дали сте подходящи за позицията.

Кои са вашите силни и слаби страни? За силни страни от характера си винаги можете да се сетите, докато за слабите е по-трудно. Никой не обича да признава грешките и слабостите си, но в случая ако не го направите ще изглежда, че сте самонадеяни и не сте честни. Затова можете да споменете тези ваши недостатъци, които намирате за по-незначителни или по които работите, за да превърнете в положителни.

Защо искате да работите в кол център? Задължително трябва да се запознаете с мисията и целите на компанията, за да можете да отговорите адекватно на този въпрос. Не е препоръчително да изтъквате, че заплатите са по-високи отколкото на други работни места. По-добре кажете, че компанията предлага кариерно развитие на тези, които се доказват със своите личностни и професионални качества.

Какво очаквате да е месечното ви трудово възнаграждение? Това е може би най-трудният въпрос. Ако посочите висока сума дали компанията ще може (и ще иска) да ви я предложи? А ако посочите много ниска дали не обезценявате труда си? Решение в случая е да кажете средно-статистическа цифра +/- 200 лв., така ще се подсигурите.

Свързани с работата в екип:

Случвало ли ви се е да помогнете на ваш колега? Обяснете защо можете да работите ефективно с други хора за постигането на общи цели и по какъв начин успешната работа в екип допринася за успеха на цялата компания. Важно е да слагате интересите на екипа пред свите собствени.

Свързани с обслужването на клиенти:

Разкажете за случай, в който е трябвало да успокоите много изнервен клиент. Как бихте постъпили в такава ситуация?  Трябва да обясните как ще успокоите клиента и че ще останете изслушващ и разбиращ без да влизете в лош тон, за да овладеете положението. Самообладанието е много сериозно предимство, защото работата е стресова, най-вече когато клиентите са недоволни.

Имали ли сте кризисни моменти в предишната си работа и как сте се справяли с тях?  Адаптивността и бързото реагиране са високо ценени в кол центровете, защото в процеса на работа не липсват форс-мажорни и непредвидени обстоятелства.

 

Вижте и забавната страна на кол центровете във филма „Outsourced”  

*Статията е базирана на личния опит на автора

Публикации от серията