Как да спечелите всеки спор

Двуминутното видео на Business Insider ще ви запознае накратко с науката за водене на спорове, която е усъвършенствана още в древността. Защо ни се струва, че споровете ни са ирационални? Ами защото наистина са. Съвременната наука е доказала, че тази част от мозъка ни, която е отговорна за рационалната обосновка и за аргументирането на твърденията ни, всъщност не е активна по време на спор. За да сте концентрирани, е важно да започвате всеки спор с определена стратегия.

Големите имена в областта на античната и модерната философия подробно са развили теорията на изкуството на водене на спор.

Аристотел казва, че има три метода на въздействие:

  • pathos/емоция – накарайте опонента си да прояви емпатия към вас. Покажете, че вашата гледна точка облагодетелства и двете страни;
  • logos/логика – служете си с неоспорими доказателства в подкрепа на твърденията си. Бъдете подготвени, когато дебатирате;
  • ethos/характеристики, които ви правят достоверен източник на информация – трябва да убедите опонента си, че трябва да ви повярва заради квалификациите ви.

Сократическият метод пък се изразява в умението чрез целенасочени въпроси да обърнете опонента си срещу собствената му теза.

Шопенхауер съветва друго: за да накарате опонента си да приеме вашето твърдение, накарайте го да отхвърли твърдение, противоположно на вашето собствено.

Вижте повече във видеото.

Свързани публикации