Какво може да научи HR от другите отдели в компанията

Какво може да научи HR от другите отдели в компанията

HR отделът има уникална роля във всяка бизнес организация, защото обикновено е единственият, който има силни връзки с абсолютно всички други звена на компанията. Постоянната комуникация с различен тип експерти дава възможност на HR специалистите да научават и нови умения, които да използват в своята практика. Основните такива могат да се разделят в четири категории: Маркетинг, Финанси, Продажби и Обслужване на клиенти.

Маркетинг уменията са ключови в съвременния подбор на персонал, защото да привлечеш правилните таланти, в най-общ смисъл означава да комуникираш добре продукта „работодателски бранд“. В днешно време при подбора се използват редица инструменти на дигиталния маркетинг.

Финансовите умения са нужни на всички нива в областта на човешките ресурси по няколко причини. Привличането на нови хора в екипа е инвестиция, а за тази цел се подготвят бюджети, същото важи и за развитието на талантите в самата компания, както и измерването на финансовите показатели на ефективността на служителите като цяло – като продажби, възвръщаемост на инвестициите, удовлетвореност на клиентите.

Уменията в областта на продажбите са жизненоважни за хората, които управляват човешките ресурси. HR специалистите трябва да познават отлично продуктите и услугите на компанията, както и пазарите ѝ, и променящите се условия на тях. Така те могат да усетят кога, къде и какъв нов талант е нужен, къде да го намерят и как да го осигурят. Точно както нещо подобно би направил добър специалист в продажбите спрямо предлагания от него продукт.

Макар да говори за стратегия и развитие, в крайна сметка ежедневната работа на HR отдела се доближава доста до същността на този по обслужване на клиенти. Само че тук „клиентът“ са служителите на компанията, а продуктът е работодателският бранд.  Усъвършенстваните комуникационни умения са задължителни за HR специалистите, едва ли някой таи съмнения в това.

Свързани публикации