Какво можете да направите, ако шефът ви иска да контролира всичко

StockSnap_RGRCNHCEYG

Нерядко се налага да работим с хора, които искат да имат контрол над всичко. Можете да ги откриете на различни нива в йерархията и в различни сфери на дейност, но най-вече в средно големите и в малките предприятия.

Нуждата от налагане на контрол дори върху най-дребните детайли е форма на невроза, произтичаща от дълбоко вкоренена несигурност и вътрешен страх от това, че човек не е достатъчно добър, пише James Kerr. Този комплекс за малоценност най-често се проявява чрез огромната му нужда да налага контрол във всяка ситуация, в която попадне. Например, ще ограничи достъпа до висшестоящите, както и споделянето на информация в екипа и ще има склонност към микромениджмънт.

Независимо от това как се дефинира проблемът, е трудно да се работи съвместно или да се отчитате пред хората, искащи да контролират всичко. Тяхната всеобхватна необходимост от власт задушава продуктивността, свива амбицията и намалява ентусиазма на работното място. Какво може да се направи?

Не можете да „поправите“ някого, който не иска да бъде поправен. Никога няма да трансформирате стремящия се да контролира всичко в по-малко контролиращ, но можете да следвате няколко съвета, които ще ви помогнат да работите по-ефективно.

  1. Тъй като нуждата от контрол обикновено е симптом на голяма несигурност, колеги и подчинени трябва да работят усърдно, за да отстранят всички заплахи в работна среда. Отделете време да обясните какво имате намерение да направите, преди да го направите. Това ще ви помогне да успокоите несигурността на шефа, който наблюдава всичко под лупа.

  2. Прозрачността в комуникацията е задължителна. Не забравяйте да изпращате посланията си навреме и да го правите често. Отчетите никога не са достатъчни за прекомерно контролиращия мениджър. Подгответе се да понесете критиката и да преправите вече постигнатото така, че да посрещнете новите очаквания.

  3. Помогнете на педантично контролиращия работния процес шеф да намали контрола, като му позволите да разбере как това, което правите, ще доведе до успех. Като им осигурите солидно обяснение, някои шефове биха ви дали частична свобода, за да улеснят постигането на личния си успех.

  4. Научете се да предвиждате предизвикателствата пред шефа си и да предлагате начини да се справи с тях, преди проблемите да са станали сериозни. Ако го постигнете, ще сте в добра позиция.

  5. Контролирайте желанието си да обсипвате с похвали. Не се подмазвайте, това е признак на слабост, който може да се използва като инструмент за манипулация. Признавайте чуждите заслуги, но само ако наистина дължите признание. Насърчавайте и се радвайте на чуждите успехи, но не се престаравайте.

  6. Без изненади. Просто е – не правете нищо, което един шеф педант не очаква да направите, освен ако не искате да си спечелите име на някого, на когото не бива да се вярва. Помнете, че егото на подобни личности е крехко, така че всяка погрешна стъпка може да се разглежда като заплаха.

Свързани публикации