Какво ще работим в близките десетилетия

Една от темите, които често ни занимават, е какво ще се работи в обозримо бъдеще. И за лаиците вече е очевидно, че светът се променя с все по-бърз темп и миналото вече изглежда неспасяемо остаряло. Остарели са и поне половината от професиите, които са били популярни някога. Секретарки, машинописки, телефонисти – ето само няколко от много професии, които до неотдавна са изхранвали милиони хора, а днес (или най-късно утре) са само празен звук.

Би било разумно да се вгледаме в горната тенденция и да си дадем сметка, че тези промени само ще се ускоряват и съвсем не след дълго, още стотици професии ще са изчезнали. Може би дори и вашата и моята. Естествено тази тенденция има и друга страна – хиляди нови професии се появяват на освободения терен. И така, колелото се върти постоянно.

Нека опитаме поне отчасти да планираме бъдещето и да видим какви нови възможности ще се появят скоро. Подготвеността е половината успех, така че има смисъл от това занимание.

Свързани публикации