Какво трябва да съдържа автобиографията

Автобиографията е документ, за който има определени правила. Тя обаче е и нещо, с което може да покажете личен почерк и с което задължително трябва да привлечете вниманието на специалиста в рамките на секунди.

Кои са полетата в биографията, без които не може и как да покажете, че имате личен стил – вижте съветите на Павел Хаджиев, специалист „Подбор“ в JobTiger.

Задължителните елементи, които трябва да съдържа една автобиография са:

Лични данни:  имена, мобилен телефон за връзка (избягвайте домашни и служебни), електронна поща.

Трудов стаж:  желателно е да е най-отгоре, защото първо от него се интересуват работодателите.

Образование:  висше, средно и специалности.

Допълнителни квалификации: всякакви курсове и специализации, които помагат на човек да се промотира.

Лични качества:  тук трябва да се избягват клишета, като например вместо „умения за работа в екип“ можете да впишете „желание за отборна игра“ и т.н.

Езикови и технически умения.

 Запомнете:

– Използвайте свои думи;

– Потърсете подходящ за бранша формат – примерни формати в уебсайтове за работа;

– Не копирайте готови формати! Желателно е да внесете свой почерк в CV-то си, така че то да се откроява от останалите кандидатури;

– Бизнесът не обича формата Europass, но ако кандидатствате за работа в държавни институции използвайте най-новите версии на европейската биография.

 Успех!

Публикации от серията