На 5 и 6 ноември 2022 г. се проведе конкурс за най-добър старт-ъп проект на Пловдивски Университет

JobTiger е спонсор и част от журито на „Конкурс за най-добър старт-ъп проект на Пловдивски Университет “. Събитието се провежда под патронажа на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ – проф. д-р Румен Младенов

Start-up Academy е платформа към Офиса за технологичен трансфер на ПУ „Паисий Хилендарски“, която цели да подпомага предприемачи при стартиране на техния бизнес проект.

С най-голямо удоволствие JobTiger прие поканата да подкрепи идеята на ПУ „Паисий Хилендарски“ за организиране на първото по рода си предприемаческо състезание в университета. Компанията ни винаги се е стремяла да поддържа приятелски отношения с образователните институции и силно вярва, че връзката между бизнеса и образованието е много важна за растежа на страната. Възможностите за взаимодействие, общи инициативи и програми са много, но всичко започва с добрия контакт и добрата комуникация. Не случайно вече повече от 20 години JobTiger работи за кариерното бъдеще на студентите, като организира кариерни събития в големите академични градове в страната.

Знаем, че университетът е мястото, където се създават иновации, от които бизнесът и обществото имат нужда. Конкурсът за най-добър старт-ъп проект на ПУ е първото по рода си предприемаческо състезание в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Той даде възможност на преподаватели, студенти и докторанти от университета да представят своята иновативна идея и да разработят старт-ъп проект, като по този начин получат признание и спечелят награда.

Жури и публика в конкурса бяха представители на бизнеса, работодателски организации, браншови организации и др., които имаха възможност да оценят проектите, да изберат победител, както и да осигурят финансиране за различни проекти и не на последно място да раздадат персонални награди.

Нашите колеги бяха впечатлени от проектите, които бяха представени в конкурса на Пловдивския университет за най-добър Start-up проект. Благодарим на всички участници за вдъхновението и креативизма. Специалната награда от JobTiger – „Предоставяне на услуга по психологическо информиране и консултиране на старт-ъп компания в рамките на 2 астрономически часа“ отиде при Теодор Чангалов, чийто проект “Digital Shield“ ни грабна със своята практична насоченост и актуална тема с обществено полезен характер. Пожелаваме му успех в бъдещата реализация на проекта!

Големият победител в конкурса на Пловдивския университет за най-добър Start-up проект е Милена Русева, с проект за кафе-занималня “Смарт Лаб”. Освен голямата награда в конкурса, тя спечели и специална награда от JobTiger – „Предоставяне на услуга по психологическо информиране и консултиране на старт-ъп компания в рамките на 2 астрономически часа“. Пожелаваме й успех в бъдещата реализация на проекта!

Колегите ни са част от проекта от самото му начало и изнесоха лекция „От работа на заплата към предприемачество“ през лятото. Лектори бяха Светлозар Петров, управител на  JobTiger и Александър Йовчев, управител на PLAN A.

Свързани публикации