Кога да поискате увеличение на заплатата си?

Кога да поискате увеличение на заплатата си?

Увеличението на заплатите обикновено се свързва с края на годината, когато във фирмите често се провеждат интервюта за оценка на представянето. Въпреки това съществуват и други възможности, които да използвате, за да получите увеличение на заплатата и всички те имат нещо общо – предварително трябва да се подготвите. Преди да решите да поискате увеличение, обобщете аргументите, които ще ви помогнат да успеете. Вижте нашите съвети как да направите това.

Край на годината или изпитателния срок

В края на годината или на изпитателния срок можете да погледнете назад към изминалия период, през който сте работили в компанията, и да оцените предишната си работа, която е свързана с преразглеждане на заплатата. Ако ви предстои интервю за оценка на представянето, отделете време да подготвите за работодателя си аргументи защо заслужавате по-високо възнаграждение.

Не се колебайте по време на интервюто за оценка да подчертаете колко сте удовлетворени от екипа или дадената позиция. Погледнете отвъд резултатите си и успешните усилия за постигане на целите, които се очакват от вас. Разкажете за вашите силни страни, благодарение на които постигате успех.

Ако сте отговорили на отправените очаквания към вас с работата и приноса си, имате идеална възможност да преговаряте за увеличение на заплатата си.

Запишете си примери за успехите, които сте постигнали през дадения период, както и похвалите от прекия си ръководител. Трудно е да си спомните всички постижения малко преди оценката на представянето. По този начин винаги ще ги имате под ръка.

Когато резултатите говорят вместо вас

Проактивността, ентусиазмът за работа, желанието за непрекъснати подобрения, производителността са качества, които работодателите ценят в своите служители. По-добрата ефективност и свързаните с нея резултати трябва се отразят положително и на вашата заплата.

Ако сте работили в компанията две или повече години и искате по-висока заплатата, опитайте се да сравните представянето си през първата и следващите години. Покажете, че полагате все повече усилия и сте по-отдадени на позицията си във фирмата.

Изберете поне три неща, които искате да подобрите през следващата година и които ще послужат като подходящи аргументи във ваша полза.

Имате ли много задачи и отговорности? Налага ли ви се да работите извънредно заради увеличения обем работа? Покажете, че сте благодарни за доверието към вас и че с готовност приемате повече задължения, но в съответствие с това работодателят трябва да предвиди и увеличение на възнаграждението ви. Не се притеснявайте да попитате за това.

Ако вършите страхотна работа или сте я оптимизирали, за да можете да се справите с нови предизвикателства и проекти, имате основание да разкажете за това и да поискате по-висока заплата като форма на мотивация.

Подгответе обобщение на оценката на представянето, която последно сте получили от прекия си ръководител. Похвалете се с постиженията си и подчертайте поне три ключови неща, които ще ви донесат успех. Обобщете ролите и отговорностите, които бихте приели заради по-високата заплата.

Не е задължително да заслужите повишение на заплащането единствено в края на определен период. Увеличеното възнаграждение може да бъде подходяща мотивация и в началото на нов проект. Например ако ви повишат или прехвърлят в друг отдел, което е свързано с повече ангажименти. Това отново е възможност, за да обсъдите увеличаване на вашата заплата.

Изключителни постижения, които не бива да остават незабелязани

Всяка компания цени служители, които благодарение на идеите си реализират дългосрочни подобрения или чрез иновативния си подход движат бизнеса напред. Особено, когато това се отразява на общите финансови резултати.

Подходящо е да поискате увеличение, ако имате креативно мислене и успявате да иновирате в компанията.

Опишете подобренията, които сте направили и как можете да допринесете в бъдеще.

Бъдете уверени и се похвалете, ако сте постигнали успех в подобряването на процесите, имате по-добри резултати от продажбите, завършили сте успешно огромен проект, подобрили сте услугите или сте спестили разходи на компанията.

Говорете за силните си страни, за да постигнете целта си. Подкрепете своите умения с примери за резултати.

Значимо постижение е, ако сте усъвършенствали своите умения като сте завършили допълнително образование докато работите или сте преминали важно обучение или курс. Всичко това може да донесе желаните резултати не само за компанията, но и за вас.

По-ниска ли е заплатата ви от средната?

Получавате ли по-ниска заплата от средната за вашата позиция, но представянето и резултатите ви подсказват, че заслужавате повече?

Сравнете заплатата си в Zaplatomer.bg (безплатна услуга на българския пазар от JobTiger.bg) или купете пълен доклад, който ще ви послужи, за да разберете по-точно в коя група служители попадате – тези с висока или с ниска заплата.

Ако след като сравните заплатата си на уебсайта, научите, че получавате по-ниска заплата от средната за вашата позиция и във вашия регион, прибавете това към аргументите защо заплатата ви трябва да бъде поне средната, ако не над средната.

Paylab_button_compare_salary_bg

Лични причини

Ако ви преместят на позиция в друг град, това вероятно ще се отрази на разходите ви за живот. Ако по тази причина те се увеличат, можете да разговаряте с работодателя да повиши заплатата ви.

Всеки може да изпадне в трудна житейска ситуация (загуба на партньор, развод, сериозни здравословни причини и т.н.). Въпреки че това не е свързано директно с работното място, несъмнено оказва влияние върху професионалния живот на служителя.

Ако се окажете в такава ситуация и разходите ви за живот нараснат, бъдете откровени и се обърнете към работодателя си за временна помощ, докато ситуацията ви се подобри.

Paylab_button_compare_salary_bg

Свързани публикации