Кога да ползваш CV и кога – резюме?

12-01

Виж каква е разликата между тях!

У нас СV и резюме често се употребяват като синоними, а най-често се кандидатства със СV. Между двете понятия обаче има съществени разлики, които се вземат предвид извън България или при подаване на документи в международни корпорации.

Какво е CV
Това е професионалната ти автобиография (думата произхожда от  Curriculum Vitæ, което означава „ход на живота“ на латински). СV-то е задълбочен документ, който може да бъде изложен на две или повече страници и съдържа високо ниво на детайлност за постиженията ти. Автобиографията обхваща твоето образование, трудов опит, както и всякакви други постижения като публикации, награди, отличия и др. Обичайно е да се подрежда хронологично.
Автобиографията е статична и не се променя при всяко кандидатстване, но се допълва от подходящо за позицията и компанията мотивационно писмо.

Какво е резюме
Резюмето е кратък документ (за което съдим и от името му), който обикновено не е повече от една страница. Целта на резюмето е да те открои сред конкуренцията.
Когато търсиш работа или стаж, е добре да адаптираш резюмето спрямо всяка позиция, за която се бориш. Резюмето не трябва да се оформя хронологично, не трябва да обхваща цялата ти кариера и е изключително персонализиран документ, който посочва кои от качествата, достиженията и уменията ти са релевантни на обявената позиция.

И така…

Основната разлика между СV и резюме е, че първият документ е предназначена да бъде пълен и подробен разказ на кариерната ти история, а вторият е кратко и целенасочено обобщение на уменията и постиженията ти.

Използването им по света
Резюмето е предпочитаният документ за кандидатстване в САЩ и Канада. Американци и канадци биха използвали СV само когато кандидатстват за работа в чужбина или ако се стремят към академична или научно-ориентирана позиция.

Във Великобритания, Ирландия и Нова Зеландия CV се използва във всички контексти, а резюмета – не се употребяват. Преобладаващо в Европа е да се използва СV и дори има формат за автобиография на Европейския съюз, който е достъпен за изтегляне.

В Германия СV-то е по-известно като Lebenslauf (вярно на латинския произход на думата) и е само един от многото документи за кандидатстване, които търсещите работа трябва да представят, за да стигнат до интервю.

В Австралия, Индия и Южна Африка термините резюме и СV се използват взаимозаменяемо. Терминът резюме се използва по-често за работни места в частния сектор, а СV – при кандидатстване за длъжности в държавния сектор.

Ами ако кандидатстваш в Американска компания, със седалище в Европа…
И така, какво да правиш, ако кандидатстваш за американска компания в Европа или обратното? Спокойно, специалистите по подбор ще приемат и двата типа документи, въпреки че е препоръчително да използваш този от тях, който се счита за популярен в държавата, където е разположено седалището на международната компания, за което конкретно кандидатстваш. 

Идея: +

Ако все още нямаш богат трудов опит, при регистрацията си за виртуалния ден на „Национални дни на кариерата 2021“ прикачи в профила си резюме – кратко, ясно и уверено сподели уменията и качествата си, както и всичко стойностно, в което си участвал досега: обучения, стажове, практики, доброволчество, клубове по интереси, почасова работа и др. 

Успех!

Свързани публикации