Когнитивните отклонения и влиянието им върху бизнес поведението ни

Познаването на основните психологически закони не е произволно занимание за любопитни хора с излишно свободно време. Всъщност, то е нещо много по-важно – залог за успешно житейско и бизнес поведение. И разбира се, става дума за принципите на социалната наука „психология“, които нямат нищо общо с псевдонаучните и лаически тези на медийните „психологически звезди“ и други аматьори/мошеници, боравещи с широк набор от произволно комбинирани измислици и концепции, харесващи се на слабо критичните индивиди, но нямащи нищо общо с фактите.

Едно от най-забележителните постижения на съвременната когнитивна психология е разкритието, че индивидите не действат особено рационално и множество когнитивни отклонения се отразяват пряко на ежедневното им мислене и поведение. (Когнитивните отклонения са особености и дефекти на мисленето и познанието ни за света, които често водят до изкривявания, разминавания и/или сериозни грешки. Те могат да се наблюдават практически у всички индивиди в една или друга степен и са вкоренени в човешката природа. Дори и учените психолози, които добре ги познават, изпитват огромни затруднения да се борят с техните прояви в собственото си поведение.)

Има няколко много известни когнитивни отклонения и тук ще стане дума за четири от тях. Ще научите накратко в какво се състоят те, как влияят върху поведението ни и евентуално, как можем да се справяме с тях, за да имаме по-реалистична представа за света, както и по-рационално поведение в бизнес среда. (Ако темата ви е заинтригувала, можете да придобиете значително по-задълбочени знания от творчеството на Даниел Канеман и Амос Тверски, които имат както съвместни, така и самостоятелни дългогодишни научни разработки в областта на когнитивната психология.)

Публикации от серията