Кои служители заслужават да бъдат повишени на мениджърски пост

42h3jh8qi5

Лошата новина: 85% от фирмите, участвали в скорошно проучване, съобщават за спешна нужда от развитие на служители с лидерски умения, но едва 40% вярват, че най-добрите им настоящи служители с такъв потенциал могат да посрещнат конкретните бизнес нужди на бъдещето.

Добрата новина: в ситуация, в която милениалите са поколението с най-голям дял на трудовия пазар, може да се определи кои са лидерските черти, които водят към успех и възходящ растеж в кариерата.

Marcel Schwantes описва тези черти, които трябва да търсите в служителите с най-голям лидерски потенциал във вашата фирма. От тези умения зависи дали организацията ви ще се движи напред.

  1. Трябва да имат изключителни умения за слушане

Лидерите, които усъвършенстват изкуството на слушането, биха задавали въпроси, биха търсили по-дълбокия смисъл в разговорите и биха имали предвид нуждите на останалите. Когато идентифицирате бъдещите лидери, търсете служители, които проявяват силен интерес при слушането, за да помагат на останалите да се развиват и да бъдат най-доброто, на което са способни.

  1. Трябва да вярват в хората, които ръководят

Авторът и гуру в областта на лидерството Stephen M.R. Covey казва, че отбор, в който има висока степен на доверие, може да постигне резултати по-бързо и на по-ниска цена. Макар че според конвенционалното мислене хората първо трябва да спечелят доверието на останалите, вече се знае, че лидерите в успешните организации имат желание първо да дадат доверие на своите последователи, и то да го дарят още преди да е заслужено.

  1. Трябва да са добри треньори

В своята книга Cheryl Bachelder, CEO на Popeye’s Louisiana Kitchen, казва, че подготовката е един от шестте принципа на отборна работа на екипите от лидери. Bachelder развива лидери, които са треньори – ключова компетентност за най-добрите в работата си. Това има връзка с фактите, установени от повечето изследвания: милениалите предпочитат да имат лидери, които да ги тренират по пътя към успеха.

  1. Трябва да знаят как се създава визия и как се подпомага постигането на голямата цел

При йерархичните фирмени структури шефовете упражняват контрол над хората си, за да ги накарат да осъществят тяхната визия. В условията на настоящата социална икономика служителите ви с голям потенциал следва да имат възможността да участват в оформянето на цялостната визия на фирмата и да приемат изразяването на мнение от страна на последователите им в тяхната роля на съавтори и сътрудници при постигането на голямата цел.

  1. Дори да са изправени пред бедствие, трябва да показват устойчивост

Томас Едисън веднъж е казал, че „много от провалилите се в живота са хора, които не са осъзнали колко са били близо до успеха, когато са се отказали“. Обърнете внимание на служителите с голям потенциал, които умеят да се оттласкват нагоре след пораженията чрез самодиагностициране – защо едни и същи проблеми се появяват по пътя им отново и отново. Те ще се възстановят и ще са готови за промяна много по-бързо – ще променят онова, което ги дърпа назад, и онова, което вече не е от полза за фирмата.

  1. Напълно признават, че не могат да се справят сами

Не търсете самотни рейнджъри, защото често арогантността диктува действията на такива хора. Лидерът с голям потенциал знае, че не може да се справи сам. Добрият лидер се отличава с това, че е заобиколен от подкрепа и талант и ангажира екипа с преследването на обща кауза.

  1. Или водят, давайки пример, или изобщо не водят

Лидерите трябва да спазват своите обещания и да се превърнат в модели за подражание по отношение на ценностите, в които вярват. Не може да поискате от другите нещо, което вие самите не бихте направили. Такъв човек ви трябва в окопите, за да сочи правилния път. Някой, който ще признава грешките си и ще се учи от тях.

Свързани публикации