Кои университетски специалности в България ви носят сигурна работа

Кои университетски специалности в България ви носят сигурна работа

Сред завършилите специалностите в областта на медицината в България безработните са единици, показва проучване на „Сега“. Едва 0.13% са завършващите медицина не работят, във фармацията те са малко под половин процент, а в „обществено здраве“ – 1.39%.

Други направления, отличаващи се с ниска безработица, са транспорт, корабоплаване и авиация (1.95%), енергетика (2.60%) и, очаквано, информатика и компютърни науки (2.78%).

Средната безработица при висшистите в страната е 3.77%.

Впечатление обаче прави фактът, че специалностите с най-висок интерес сред младите хора, са и сред тези с по-висока относителна безработица. Безработицата при младежите, които са се дипломирали със специалност „Психология“, която за четвърта поредна година е най-желана в Софийския университет, е 4.03%, а при втората най-популярна в най-престижния български университет, „Публична администрация“, шансът да си намерите работа е още по-малък, като 4.43% са безработни или почти 20% повече от средното за страната. Още по-тревожно е, че едва около 1/3 от завършилите „Публична администрация“ си намират работа, която изисква диплома за висше образование. 

Най-висока безработица съществува сред завършилите направленията животновъдство – 7.12%, биологически науки – 6.34%, религия и теология – 5.47%, материали и материалознание – 5.20%, и науки за Земята – 5.16%“, пише още „Сега“.

Единственото университетско направление, след завършването на което няма нито един безработен, е военното дело. Това обаче вероятно се дължи на факта, че абсолвентите на военните университети са задължени да сключат професионален договор с Българската армия веднага след приключването на обучението си.

Свързани публикации