LinkedIn помага за развиване на нов бизнес

Професионалната социална платформа LinkedIn проведе наскоро представително проучване между 50-те милиона американци, използващи сайта.

През изминалата 2011 г. 76% от потребителите на LinkedIN са се занимавали с нетуъркинг (изграждане на мрежи), 72% – с поддържане на професионалната си идентичност, 46% са проследявали специфични за индустрията им дискусии, а 43% са учили нови неща за компании, които ги интересуват.

През годината сайтът е генерирал 212 милиона бизнес лийдове (термин от маркетинга за генериране на потребителски интерес или запитване относно даден продукт или услуга). Три четвърти от потребителите пък са използвали платформата за проследяване на бизнес новини или проучване на компании.

64% от потребителите са посочили, че LinkedIn им помага да изграждат нови взаимоотношения и да развиват нов бизнес. Проучването на аудиторията на сайта сочи също, че неговите потребители са едни от най-влиятелните, образовани и професионално утвърдени хора в интернет въобще. Това се подкрепя и от факта, че средният семеен доход на LinkedIn членовете е 86 000 долара годишно, което е с 23% повече от средната стойност за САЩ.

Като цяло, изводът от проучването е, че потребителите на тази професионална мрежа намират LinkedIn за професионална и заслужаваща доверие социална платформа, отличаваща се от другите такива.

Публикации от серията