Митове за мениджъри – развенчаване на неверни и остарели схващания

Митове за мениджъри – развенчаване на неверни и остарели схващания

Съществува богата митология за това как трябва и как не трябва един успешен мениджър да ръководи своя екип. Много от тези установени в практиката митове всъщност работят, но други постепенно губят актуалност и биват виждани като все по-малко полезни от съвременните експерти. Ето как някои от тях биват развенчани.

Мит: Трябва да надзиравам служителите си с орлово око!

Реалност: Съвсем естествено е да искате постоянно да наблюдавате изкъсо и контролирате екипа си, но това би създало допълнително напрежение, разсейвайки както самите вас, така и вашите служители. Важно е да наемате хора, на които можете да вярвате и които чувствате приобщени към вашата собствена визия. Бъдете открити, ясни и директни спрямо това какво точно изисквате от тях, навигирайте работата им при нужда, но не ги карайте да се чувстват като в затвор. Микроменажирането е “out”.

Мит: Трябва да се държа като приятел, а не като шеф.

Реалност: Позитивната, приятелска атмосфера е важна в офиса – това е несъмнено. По-важно е обаче вашите служители да чувстват респект към вас и към начина, по който управлявате своя бизнес. Нека ви виждат като една монолитна, стабилна фигура, която методично и неуморно проправя път на своята мечта. Бъдете герой, заслужващ уважение. Така ще спечелите техните адмирации, подкрепа и мотивация.

Мит: Ще запазя фийдбека за края на годината.

Реалност: Не очаквайте мотивацията на екипа ви да е висока, ако единственото което чуват от вас са критики или дори по-лошо – ако не получават никакв обратна връзка. Говорете с тях за работата им възможно най-често без да бъдете едностранни – давайте насочващи съвети по какъв начин могат да подобрят това, което правят, но не пропускайте да изтъкнете добрите им постижения. Опознайте колегите си и подходете индивидуално към всеки един от тях. Никога не сравнявайте един служител с друг, нито пък им „натривайте носовете” за вече отминали и разрешени проблеми. Бъдете грижовен лидер, а не сприхав шеф.

Мит: За да бъде екипът ми щастлив, не бива да има разногласия.

Реалност: Докато назидателното налагане на мнение в никакъв случай не би проработило във ваша полза, добрите и смислени дебати са потенциални носители на нови, интересни и най-важното – полезни и продуктивни – гледни точки. По този начин вие ще израснете като мениджър. Дискутирайки и слушайки мненията на вашите служители ще научите много повече за тях самите. Ще разберете начина им на мислене и ще успеете по-лесно да разграничите силните и слабите им страни. От друга страна колегите ви също ще израснат, разбирайки вашата собствена визия и позиция. Създайте среда, в която всеки един човек от екипа ви да се чувстват комфортно да споделят своите идеи, но и предоставете яснота и прозрачност за взетите по даден въпрос решения, за да могат те да бъдат уважавани и разбирани.

Съгласни ли сте с тези коментари? А сещате ли се за други подобни митове, които могат да бъдат развенчани?

Свързани публикации