Може ли работният стил на Стив Джобс да ви изведе до върха?

BossНов биографичен филм за легендарния Стив Джобс изважда на показ реалната ситуация с този харизматичен лидер – той е представен като крещящ по колегите си, видимо нетърпелив и откровено пренебрегващ чуждите заслуги. Това ли го е направило най-успешния бизнесмен на своето време е въпросът, който мнозина си задават?

Истината е, че като цяло, безсърдечните и егоцентрични ръководители не са непременно онези, които постигат високи бизнес резултати. Всъщност, точно обратното е, твърди професор Кристин Порат от университета в Джорджтаун. „Не бих препоръчала на хората да подражават на стила на Стив Джобс“, добавя изследователката, която е провела над 20-годишни проучвания по въпроса. От тези дългогодишни наблюдения се оформя и тезата, че хората работят по-малко и по-некачествено, ако са подложени на грубо отношение.

Проф. Порат добавя, че невъзпитаното поведение от страна на колеги и мениджъри резултира в по-чести болнични и сковава креативността на служителите. За капак – задържането на сътрудниците в компания, в която се крещи много, е крайно трудно. Тя пояснява, че често чува въпроса „Ако им крещя, това няма ли да ги подпали и да получа повече краткосрочни резултати?“. Изследователката разяснява, че този подход наистина не е продуктивен и хората се разфокусират при подобно отношение и влошават когнитивните си показатели, а това може да доведе до сериозни проблеми. И за финал добавя, че дори и Стив Джобс е бил много по-мек и уравновесен при второто си „постъпване“ в Apple. А резултатите от това са видни и до днес и са познати по целия свят.

Публикации от серията