Наемането на служители не е строго рационален процес, потвърди ново проучване

Наемането на служители не е строго рационален процес, потвърди ново проучване

Представете си, че отивате на интервю за работа. Разговорът приключва и по-късно интервюиращият ви праща покана за приятелство във Фейсбук. Ще я приемете ли? Това, без съмнение, е доста парадоксална, но също толкова вероятна ситуация. От една страна, ако не приемете поканата, ще излезе, че имате какво да криете. От друга, повече от ясно е, че приемете ли я, ще бъдете оценявани не само по вашето CV. Във времена, в които официалната безработица е ниска, но да се намери добра работа е все по-трудно, тази ситуация за размисъл е още по-притеснителна.

По света, а вероятно постепенно и у нас, все повече рекрутъри и HR специалисти започват да изпращат подобни покани.  Това притеснява кандидатите и ги вкарва в сериозни двоумения, дали са постъпили правилно, като са приели поканата. По закон интервюиращите нямат право да ни разпитват за религиозна, сексуална или друга ориентация, но един Фейсбук профил може да им даде тази информация наготово. Е и какво от това, биха казали повечето хора? Всъщност проблемът е, че такива неща (особено религиозна или сексуална ориентация), оказват подсъзнателно въздействие върху избора на рекрутърите. Дори самите те могат да не осъзнават този факт. Нали, все пак, те често се доверяват на инстинкта си? А това безспорно означава, че има известна опасност представата им за кандидата да е изкривена, нали?

Всичко това почива върху теорията за социалната идентичност. Всеки от нас се идентифицира с определени групи от обществото. Тук теорията казва, че ние подсъзнателно ценим нашите групи и ги поставяме пред другите групи, с които сме заобиколени. Това вътрешногрупово идентифициране може да е по различен признак – социална класа, етнос, религия, футболен отбор и т.н. В допълнение към това можем също да отбележим, че ново изследване по темата, публикувано в The Social Science Journal, установява, че хората естествено използват расата и религията като част от своите междучовешки преценки.

Но за какво изследване става дума? Изследователите са подбрали 175 рекрутъри и са опитали да установят дали религията или расата са от значение в процеса на подбор. Всички изследвани рекрутъри са се идентифицирали като чернокожи и християни. Всеки от тях е интервюирал по 5 човека за фикционална позиция. Кандидатите са се идентифицирали като чернокожи и бели, християни, мюсюлмани и атеисти.

32% от изследваните субекти са признали, че са използвали религията на кандидатите, за да решат кого ще изберат. Така, предпочетени с огромно мнозинство, са били онези кандидати, които са се идентифицирали като християни. Те са от така наречената в теорията „включваща-група“ (“in-group”). По този начин, атеистите и мюсюлманите са попаднали определено в обратния полюс – така наречената „изключваща-група“ (“out-group”). Интересно е също, че онези рекрутъри, които не са се ръководели от вероизповеданието на кандидатите, пък са предпочели някои кандидати по расов признак.

Изследването е установило също, че мюсюлманите са получили 17% по-малко покани за второ интервю, спрямо всички останали вероизповедания. Но учените признават също, че е възможно това поведение на рекрутърите да е било напълно неосъзнавано. Това подкрепя тезата от предишни проучвания, че интервюиращите твърде често предпочитат членове на своите групи и избягват членове от различни от техните групи.

Да се върнем накрая към това, с което започнахме. Все повече рекрутъри и HR мениджъри проучват потенциалните бъдещи служители в социалните мрежи. Това означава, че вашите изяви във Фейсбук например, могат да се окажат сериозна пречка пред наемането ви. Трудно е да скриете изцяло предпочитанията си, вярата си, ориентацията си. А докато интервюиращите ви разглеждат онлайн, те несъзнателно започват да клонят към „да“ или „не“, според проявите ви. И твърде често те дори нямат представа, че го правят. Затова, наистина си помислете как да се представяте онлайн или поне си направете два профила и ползвайте единия за сериозни неща, а другия за развлечение. В последния е по-добре да не сте със собственото си име или снимка. Но каквото и да правите, имайте предвид, че рекрутърите са също хора и са податливи на самовнушения, за които те дори могат да нямат и представа.

Публикации от серията