Най-честите грешки, с които мениджърите блокират бизнеса си

Най-честите грешки, с които мениджърите блокират бизнеса си

Да си добър бизнес лидер не е въпрос само на добро образование, но и на богат опит, адаптивност, отворено и отговорно мислене и самочувствие, което позволява да се учите от грешките си, без те да ви демотивират (или засягат, ако са посочени от някой друг). За да можете да се развивате като мениджър, като заедно с това и бизнесът ви да се разраства, е нужна силна саморефлексия, която да ви помогне да осъзнаете какво трябва да промените в отношението към работата си. На следващите редове ще откриете някои от най-честите грешки, които един мениджър прави – обикновено без да осъзнава – и които блокират продуктивността на екипа му и развитието на бизнеса.

  1. Боите се да не се провалите

Това е една от основните пречки пред една бизнес идея – страхът дали тя е достатъчно добра, за да се задържи „над водата“ и да бъде конкурентна на пазара? Бизнесът е поле на риска, несигурността и дори – провала. Няма успешен лидер, който да не е минал през десетки неуспехи, преди да достигне желаната цел. Именно това е ключът към успеха – поемането на рискове, въпреки страха от провала. Много мениджъри избягват да взимат рискови решения, защото си казват, че ако тази крачка се окаже погрешна, всичко ще се сгромоляса. Но замислете се – в повечето случаи провалът може да дойде именно, защото не е предприето никакво действие. Каква е разликата тогава? Ако поемете риск, шансът за успех все пак присъства, а дори и проектът ви да не се реализира, ще сте придобили ценен опит, който бихте могли да използвате при друга инициатива. А от бездействието няма да вземете нищо ценно.

  1. Твърде независими сте

Все още съществува една максима в умовете на повечето бизнес лидери, че всяко едно решение трябва да бъде централизирано взето от тях. Че в тях е цялата власт и те тябва да бъдат напълно независими от екипите си, именно защото са на най-високия стълб в йерархията. Но това е погрешно – качественото развитие на даден бизнес не може да зависи от експертизата на един единствен човек. Важно е да се вземат предвид мненията и съветите, които екипът може да даде – техният опит може да е решаващ. Затова – макар и последната дума винаги да остава в ръцете на мениджъра – важно е той да бъде отворен към това, което неговите колеги и служители смятат.

  1. Притеснявате се да вземате решения

Този страх е силно обвързан с уплаха от възможността за неуспех.  Ами ако вземете лошо решение, което да доведе до крах на инициативата ви? Притеснявате се, че от вас зависят – освен вашето положение и целия ви бизнес – и хората, които работят за вас и които са потенциални потърпевши. Но рисковите решения, както отбелязахме по-рано, са важни за развитието. За да се чувствате по-подготвени и сигурни в тях, винаги се обръщайте към сигурни данни или източници, които могат да ви дадат нужната информация, потвърждаваща или отхвърляща притесненията ви. Нещо повече – въвлечете и екип си в този процес, нека те също дадат своето мнение . Кой знае – може да се окаже, че всички са готови да се хвърлят в дълбокото заедно с вас? А това – независимо от резултата – е несъмнено добър знак.

  1. Не сте смирени

Вероятно сте постигнали много и сте мениджър на дадена компания съвсем неслучайно, но въпреки това не трябва да забравяте да бъдете смирени и „земни“. Това е важно в много отношения. От една страна – за работната среда. За всеки ваш служител ще е по-приятно да работи с шеф, с който има добра и лека комуникация, и когото харесва. А това директно се отразява на мотивацията и продуктивността на екипа ви. Важно е да не забравяте също така да интегрирате екипа си и в големите и важни въпроси, засягащи бизнеса ви. Не е задължително винаги да приемате това, което казват и да го интегрирате в стратегията си, но е абсолютно наложително винаги да сте отворени към мненията на колегите си и да им давате гласност. Поощрявайте когато е нужно и признавайте заслугите – бъдете мъдър лидер, а не едноличен монарх. Това ще ви даде силна подкрепа и ще създаде позитивна и продуктивна работна среда.

Свързани публикации