Нестандартни подходи за привличане вниманието на работодателите

Във времена на глобална икономическа криза търсенето на работа може да се окаже истинско предизвикателство. Още по-голямо предизвикателство е спечелването на вниманието на работодателя или HR мениджъра, който ръководи подбора. Понякога вниманието бива привлечено от безумни грешки или твърдения в CV-то на кандидата. Този подход обаче не е онова, което наистина търсите. Да бъдете запомнен с твърдението, че говорите несъществуващ език (истински случай наскоро в САЩ), не е от полза за вас. Но какво е от полза?

Подобен въпрос са си задали от компанията за подбор OfficeTeam и са провели неотдавна проучване сред американски и канадски мениджъри по темата. Нещата, които са останали в спомените на HR експертите, са наистина интересни и отразяват действителни случаи, в които креативността е спечелила точки за даден кандидат.

Сред споделените преживявания се открояват някои, които могат да послужат за пример на нестандартен подход при търсенето на работа. Ето ги и тях:

– Един кандидат влязъл в офиса с кафе и понички, за да предаде автобиографията си.

– Кандидат обрисувал плановете си какво смята да направи за компанията през първите 6 месеца, след евентуалното си назначение.

– Някои кандидати изпратили CD с видео-обръщение към HR експерта.

– Кандидатка се появила на интервю с куфарче, съдържащо цели папки с препоръки, грамоти и дипломи.

– Кандидат за отворена позиция представил писмена оценка за постиженията си от предишния си работодател.

Естествено, креативният подход при кандидатстване не е винаги желателен или препоръчителен. Има позиции и длъжности, за които стандартният подход е напълно достатъчен и единствено уместен. Колкото по-творческа е сферата, в която кандидатствате, толкова по-разчупено можете да подходите, съветват HR специалисти. И добавят, че нестандартните подходи могат да се обърнат срещу кандидата, ако не е преценил кога и къде да ги ползва.

Свързани публикации