Нова работа през 2017 г. – кратки препоръки за кандидати

Кандидатстването за работа е сложен процес, който съдържа в себе си много променливи. Онези, които са търсили работа вече, знаят, че успехът в този процес зависи от фактори, които до голяма степен са под контрола на кандидата, но паралелно има и такива, които зависят изцяло от другата страна в комуникацията. И докато върху вторите няма как да повлияем, то първите са под наш контрол. Можем да подготвим добро CV, да проучим компанията, към която се стремим, да помислим за интервюто и възможните въпроси.

С времето изискванията се променят в една или друга посока. Именно затова е полезно да обогатяваме знанията си по темата непрестанно. Можем да открием ценни съвети, които досега не са ни попадали, и, от които да зависи успехът ни. Ето и няколко актуални препоръки, които са споделени от кариерният експерт Рой Чен, пред аудиторията на Wall Street Journal. Ще е полезно, ако ги имате предвид.

Свързани публикации