Нови разнообразни възможности за безплатно обучение онлайн

Нови разнообразни възможности за безплатно обучение онлайн

Благодарение на технологиите днес имаме възможности, които само преди няколко десетилетия са изглеждали напълно недостъпни. Една от тези възможности е онлайн обучението, позволяващо много по-голяма гъвкавост при придобиването на съответното знание. Когато курсовете представляват интерес за вас и ще ви бъдат полезни, още повече когато са безплатни и има опция за издаване на сертификат, не се колебайте. Вижте кои са безплатните онлайн ресурси, които Alison представи през последния месец.

Френски език за начинаещи

След края на курса ще говорите френски писмено и говоримо на базово ниво. Ще можете да поздравявате и да се представяте, да си поръчате храна и напитки, да упътвате и да бъдете насочвани, да говорите за семейството и приятелите си, за образованието и професията си, за дома си, за модните си предпочитания и т.н.

Продължителност: 10-15 часа

Управление на промяната

Ще научите основните принципи и практики, които да приложите в управлението на промяната. Ще научите как да ръководите бизнеса си и да подкрепяте служителите си в период на организационна промяна.

Продължителност: 10-15 часа

Управление на услугите

Тук ще бъдете на правилното място, ако искате да научите повече за измеренията на качеството на услугите и как в бизнеса си да постигнете такова качеството, което да прави клиентите ви доволни.

Продължителност: 3-4 часа

Управление на услугите (друг курс) 

Още един курс на тема управление на услугите, но с по-голяма продължителност. Ако целта ви е не просто да накарате клиентите си да купуват продукта, който предлагате, но и да защитават и рекламират бранда ви, това е вашият курс.

Продължителност: 10-15 часа

Въведение в социологията

Научете повече за основните понятия и теории в социологията, за да разберете по-добре начина, по който функционира обществото, както и социалният живот, който всички ние изграждаме. Курсът ще ви представи теории от времето на бащата на научната социология Огюст Конт до наши дни.

Продължителност: 3-4 часа

Въведение за здравни асистенти

Грижата за хора със здравословни проблеми е отговорна и нелека задача, за която са необходими определени знания и умения – медицински, юридически, етически въпроси, осъзнаване на нуждата от конфиденциалност и др. Този курс предлага основното, което трябва да знаете, ако сте начинаещ здравен асистент или с повече опит, но искате да проверите поддържате ли висок професионален стандарт.

Продължителност: 2-3 часа

Въведение в стратегическото управление

Този курс обяснява идеята за стратегически мениджмънт и може да ви покаже как да поставяте дългосрочни и краткосрочни цели пред бизнеса си, как да формулирате мисията му, как да изпълнявате плановете и да оценявате степента си на ефективност.

Продължителност: 2-3 часа

Екология – Екология на екосистемата

Този курс предоставя детайлна информация за създаването и моделирането на различните видове екосистеми в природата, за енергийния поток и трансфер в екосистемите, за хранителните мрежи и свързаните с тях хранителни вериги. На базата на тези данни се градят стратегиите за опазване на деликатното равновесие.

Продължителност: 2-3 часа

Публикации от серията