Няколко HR съвета за стартиращи и малки компании

работа2Най-общо изразена, ролята на човешките ресурси в компанията се състои в преценка на нуждите на компанията от хора с определени знания и умения за постигане на поставените цели в определеното време, съставяне и изпълнение на план за посрещане на тези нужди. Има и серия задължения, свързани с осигуряване организационното здраве на компанията.

В големите, особено в мутинационалните фирми, работата по тези въпроси е добре регулирана, по тях работят цели отдели от специално обучени и квалифицирани специалисти.

Как обаче стои въпросът в стартиращите фирми и в малките и средни компании? Към какви правила да се придържат собствениците и управителите, за да разрешат тази проблематика и да не навредят на развитието на бизнеса си?

Трябва да се имат предвид няколко основни положения:

Планиране на необходими знания, умения и компетенции. Иначе казано – точно какви хора ни трябват. Тук трябва да се внимава да не се изискват повече образование и компетенции от необходимото. Например – ако човекът няма да ползва на ежедневна база чужд език, няма смисъл да го планираме и изискваме. Още повече, че всяка допълнителна компетенция води до по-висока очаквана заплата, до по-голям разход за фирмата. Допълнително хората, изпълняващи работа, за която са свръхквалифицирани, по-бързо губят удовлетворението си и започват да търсят нова позиция, отговаряща на (и заплатена според) квалификацията им. Т.е. има голяма вероятност да ги загубим.

работа1

Планиране на нуждите във времето. Кога ще ни трябват тези хора? Често срещана грешка при стратиращите компании е да назначат много хора, за да покрият всички длъжности, които биха им потрябвали и които съществуват в една голяма фирма. Например мрекетинг, ИТ, финансов и т.н. мениджъри. Особено при стартиращите фирми, този разход (за работни заплати, офис пространство и подобни) е твърде голям за размера на бизнеса на фирмата и следователно, неоправдан. В началото е по-добре хората да са мултифункционални и едва когато работата и приходите нараснат достатъчно, постепенно да се диверсифицират задачите и ролите. Същото, естествено, важи и за изпълнителските роли в компанията.

Оценка на пазара. Тук става дума за събиране на достоверна информация относно наличието на търсените от нас специалисти и заплатите, които те биха очаквали. Най-простият начин да съберем тази информация е, като говорим с достатъчно много хора и обобщим събраните сведения. Естествено, след пускане на обявите, при интервютата на кандидатите, ще получим окончателната и най-точна информация по въпроса, но тогава ще е късно за планиране и бюджетиране.

Планиране на нужното допълнително обучение. Като правило, стартиращите и малките фирми рядко предлагат допълнително обучение на персонала си. Но все пак, ако са ни необходими хора с редки компетенции, е добре да предвидим и това перо. Както и пари за допълнително обучение на собстевениците и управителя. Практиката е най-добрият учител, но е добре да положим усилия и да избегнем максимален брой грешки в работата.

работа3

Планиране на необходимите ресурси. От бизнес гледна точка, както и да звучи, хората и всичко, свързано с тях, също са ресурс. И трябва да се отнасяме внимателно с планирането на този ресурс. Така че освен необходимите хора и ролята им в компанията, пресметнете и разходите за работни места, компютри, телефони, машини, работно облекло и всичко, от което ще имате нужда.

Планиране на наследяването. Какво ще стане, ако някой напусне? Готови ли сме с план как да го заместим? В малките компании това е особено труден въпрос, хората са малко и още няма съществуващи практики за решаването му. И все пак, мултифункционалността на хората, способността им да изпълняват различни задачи, е едно добро решение за начало. Т.е. за всяка задача трябва да имаме повече от един човек, способен да се справи с нея. Така при напускане на колега, първоначално се намира заместник за изпълнение на всяка негова задача, а не човек за поста на напусналия.

Управление на таланти. Как да се отнасяме с талантливите си служители, да ги задържаме, да ги развиваме и да се възползваме максимално от възможностите им? Тук е мястото да кажем, че най-важната ценност на всяка компания са хората, работещи в нея. Те правят разликата и те са залогът за успеха и неуспеха ѝ. Пазете ги – те ще ви направят успешни и богати.

И накрая един последен съвет за завършек – и при планирането и в неочаквани ситуации, имайте горното предвид, но не робувайте на клишета и се осланяйте на здравия си разум. Успех!

Материалът е публикуван първоначално в списание „Business Club“.

Свързани публикации