Обучение чрез видео

Всички образователни системи в света опитват да се адаптират към съвременното развитие на икономиката и новото мислене на родените през последните 10-20 години. Но технологиите се развиват доста по-бързо от конвенционалното училищно преподаване и все повече онлайн платформи дават възможност за алтернативно, интерактивно обучение.

Вече се говори и за т.нар. flipped classrooms (изнесени класни стаи), в които ученици и студенти се самообучават, като възприемат материала онлайн, а в клас или отново онлайн го обсъждат с преподавателите. Както ще видите в инфографиката, голяма част от този материал се предава чрез онлайн видео, създавано от самите преподаватели.

Съществуват обаче и платформи с отворено видео съдържание, достъпно за всеки – такива са Khan Academy и TED-Ed.

Khan Academy е нестопанска образователна организация, създадена през 2006 от Салман Кан, който има три образователни степени от Massachussets Institute of Technology и MBA от Harvard Business School. Мисията на Кан е да „предоставя образование с високо качество за всеки, навсякъде“. В библиотеката на сайта в момента има 3100 обучителни видеа в областта на математика, финанси, физика, химия, биология, икономика, компютърни науки и др.

 

След повече от година планиране и подготовка преди месец и TED стартира обучителен сайт – TED-Ed, чиято цел е да насърчи ученето през целия живот. Основната идея е учениците да могат да научават нови и полезни неща по атрактивен начин, а учителите да използват видео клиповете в процеса на преподаване. Преподавателите ще имат и възможност да изберат някое видео (от тези качени в TED или YouTube) и да го използват като основа за урок, който може да бъде възложен за работа в клас или като домашно.

Засега в сайта са налични около 60 видео-урока, но те са просто „семенца, демостриращи  потенциала“ на сайта. Платформата е отворена, което дава възможност хората да бъдат не само зрители, но и да са проактивни. Много учители планират да създадат съвместно с аниматори видео материали, а вече има и готови такива.

Предимствата на този вид обучение са много. Най-напред учениците, които гледат извънкласно видео клиповете, могат да учат самостоятелно и на спокойствие, а тези, които се затрудняват – да гледат клиповете повторно. От друга страна, видео уроците дават възможност на учениците да възприемат материала предварително и така остава повече време за дискусии, сътрудничество и доизясняване на нещата по време на учебния час (за ролята на преподавателите за създаване на допълнителни умения, като аналитично мислене, стана въпрос и на уебинара за e-умения). А предимството за учителите е, че видео материалите спестяват време и усилия за преподаването на урока, а и този начин привличат и задържат повече  вниманието на учениците, които трудно се съсредоточават, ако трябва да възприемат информация само слухово.

Отворените платформи от своя страна дават възможност на всички да учат по всяко време от всяка точка на света дори след като отдавна са завършили образованието си (спомнете си концепцията за „учене през целия живот“), да получават нова информация, която ги обогатява и им помага да се развиват професионално и като личности.

 

По статията работи и Мария Пламенова

Публикации от серията