Още 6 безплатни онлайн курса по комуникации

3FVC73VWBH

Интеркултурна комуникация и разрешаване на конфликти – Coursera

Този курс ви дава шанс да укрепите професионалните и персоналните си връзки, като ви учи как да разрешавате конфликти между отделни индивиди в рамките на една организация. По-конкретно, курсът развива умения, които целят да примирят интеркултурното напрежение в днешния глобален свят. Освен това изследва как фактори като конкуриращите се интереси и властовите дисбаланси се отразяват на стратегиите за управление.

Продължителност: 12 часа/4 урока

Основи на професионалната комуникация – Udemy

Този кратък курс предоставя фундаменталните знания, необходими за комуникиране на работното място: имейл етикет, писане на писма, уеб търсене и други. Вие сте на правилното място, ако искате да подобрите мисленето, писането и информационната си грамотност в различни дигитални среди.

Продължителност: 1 час/10 урока

Водене на преговори и разрешаване на конфликти – Open2Study

Никой не обича конфликтите, а те не са необичайно явление при работа в мрежа. Курсът може да ви даде увереност за справяне с този проблем. Ще придобиете различни умения: определяне на отделните фази от преговорите, какво да правите във всяка фаза с помощта на обща рамка за анализиране и разрешаване на конфликти. Освен всичко останало размерите на пропастта между „знам“ и „мога“ ще бъдат редуцирани.

Продължителност: 4.5 часа/40 урока

АБВ на по-гладката реч – Udemy

Трудно ще откриете човек, чиято реч е достатъчно правилна, плавна и гладка, чиито дишане, интонация и тембър са напълно овладени. Проблемите, свързани с устната реч, сред които и заекването, често са пречка за публичните изяви и изобщо за комуникацията. Създателите на този курс твърдят, че той ще ви помогне да контролирате говора си в по-висока степен и да се превърнете в по-добър и уверен оратор, а оттам и в по-успешен професионалист.

Продължителност: 3 часа/20 урока

Бизнес комуникация и презентационни умения – Alison

След завършването на този курс ще знаете как успешно да привличате вниманието на публиката си и да я убедите в тезата си, как да разработите ефективна презентация чрез подреждане на идеите и измисляне на хитрини, които да са ви от помощ, как да оцените очакванията на аудиторията си.

Продължителност: 3 часа/3 урока

Как да се превърнете в принципен и убедителен преговарящ – Coursera

Този курс е създаден в Университета Йейл. Целта му е да ви помогне да водите преговори по-добре. Уменията ви ще се подобрят в няколко насоки: ще предвиждате, ще интерпретирате и ще променяте по-лесно поведението на хората, с които се сблъсквате в ситуации на преговори. Освен това ще се научите да поставяте ултиматуми, да избягвате съжалението и да се справяте със събеседници с коренно различна гледна точка. Допълнителните теми в този курс включват преговаряне, когато нямате власт, преговори по имейл и ролята на половите различия в преговорите.

Продължителност: 11 часа/9 урока

 

Първа част на материала: 5 безплатни онлайн курса по комуникации.

Публикации от серията