От новаци до лидери: още 6 онлайн курса за подобряване на уменията за общуване

2

Вече ви дадохме няколко предложения за онлайн курсове, които могат да ви помогнат да подобрите комуникативните си умения. Време е да допълним списъка с още шест възможности за усъвършенстване на социалните умения, които са достъпни онлайн – някои са платени, други безплатни, а трети можете да опитате безплатно за пробен период. От общуването в голяма степен зависи професионалният успех, така че изберете подходящите ресурси, чрез които да развиете своите комуникативни способности.

  1. Взимане на решения. Разрешаване на проблеми

Неслучайно около емоционалната интелигентност се шуми толкова силно – тя не е поредната модерна мантра. Емоционалната интелигентност е наистина полезна за връзките ни с останалите, но и за самите нас. Този курс ще ви научи как да използвате емоционалната интелигентност проактивно, за взимате разумни решения и да се справяте с проблемите. Ще ви бъде показано как да управлявате емоциите си, да следвате интуициите си и да правите по-реалистични оценки.

Продължителност: 3 часа/46 лекции

  1. Работа с недоволни потребители

Ако работата със спорещи клиенти се е превърнала в трудно предизвикателство по пътя ви, отделете малко време за този курс. Продължава по-малко от час, а може да ви даде идеи за преодоляване на негативните ситуации, преди или след като са се появили, както и стратегии за предотвратяването им.

Продължителност: 55 минути/3 урока

  1. Съвършено овладяване на комуникативните умения

С този онлайн курс ще се превърнете в истински майстори на разговора. Ще научите кой е подходящият подход за започване на разговор, как да разчитате езика на тялото. Това ще направи взаимоотношенията ви с останалите по-значими и автентични. Най-ценното в професионален план е, че ще развиете уменията си за работа в мрежа.

Продължителност: 1.5 часа/12 лекции

  1. Успешно водене на преговори. Основни стратегии и умения

Всеки трябва да знае как да преговаря, независимо дали преговорите са за голяма бизнес продажба, или за условията на сделка от личен характер. Този курс ще ви даде базови познания в областта – как да решите дали да преговаряте, как да планирате водещата си стратегия, за да стигнете до успешен финал на преговорите.

Продължителност: 8.5 часа/7 урока

  1. Как да спечелите спора, без да спорите

Ако сте склонни да се включвате в безсмислени спорове, които не водят до нищо добро, определено се нуждаете от този курс. Той ще ви научи да прилагате една удивителна техника, позната още на Сократ и неговите последователи – задаването на въпроси (вместо изтъкване на контрааргументи) с цел убеждаване на другата страна чрез промяна на гледната точка.

Продължителност: 1 час/7 лекции

  1. Умения на успешния лидер

Успешният лидер не само мотивира, но и активно се включва в дейността. Съдържанието на курса покрива четири основни елемента, необходими за насърчаване на включеността – овластяване, отговорност, кураж и смирение, а също така и предложения как те да бъдат прилагани във всекидневната работна практика. Ще създадете свой собствен план за упражняване на тези умения.

Продължителност: 1-1.5 часа за раздел/4 раздела

Публикации от серията