Запазване броя на публикуваните обяви за работа през юни

Запазване броя на публикуваните обяви за работа през юни

С едва 0.4% са се увеличили обявите във водещите сайтове за работа у нас през юни спрямо предходния месец.

Изследване на JobTiger показва, че след големия ръст на обяви за работа през май (+77% спрямо април) броят на публикуваните обяви за работа през юни остава почти  непроменен.

Ето какви тенденции с очертават при последния изследван период – месец юни:

С водещо дялово разпределение сред предложенията за работа са секторите „Търговия и продажби“ (21%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (18%) и „Производство“ (13%), следвани от секторите „Транспорт и логистика“ (9%), „Административни и обслужващи дейности“ (9%) и „ИТ“ (9%).

job-offers-june-01

С най-голям положителен ръст спрямо предходния месец май продължават да бъдат обявите за работа в секторите „Транспорт и логистика“ (+29%), „Здравеопазване и фармация“ (+20%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (+15%).

Големите областни градове София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора представляват 68% от предложенията за работа, като най-голям е дела в София с цели 41%, следвана от Варна (9,4%), Пловдив (8,9%) и Бургас, Русе и Стара Загора, всеки съответно с  по 3% дял от общия брой обяви за работа.

job-offers-june-02

Въпреки наблюдаваната положителна тенденция, общият брой на обявите за работа все още е с 35% по-нисък от този за същия период от 2019 година. Недвусмислено, основна причина за това е ефектът на  кризата, породена от пандемията с коронавирус, която засегна редица икономически сектори.

Значително нарасналия брой случаи на положителни проби с корона вирус и удължаването на извънредната епидемична обстановка могат да доведат до нови мерки, които несъмнено ще окажат своето влияние върху пазара на труда. JobTiger ще продължи да наблюдава тенденциите в следващите месеци.

Публикации от серията