Преговори за заплата – един важен съвет

Ако има труден разговор в офиса, то това определено е разговорът за нивото на заплатата. Обикновено, това събеседване се случва при някой от последните кръгове интервюта за назначение. И е важно да сте подготвени за него, защото някак темата е наистина важна.

Как стоят нещата всъщност? Вие сте одобрен за дадена свободна позиция и имате в главата си някаква сума, която смятате, че можете да договорите с мениджъра, който ви интервюира. Разбира се, той също има в главата си някаква сума и по правило, тази сума е по-ниска от вашата. Как да примирите тези две разминаващи се позиции и да получите своето?

Нещата не са особено лесни, но повечето сериозни компании са отворени за дискусии. Рядко един работодател дава още с първото предложение максималната стойност, която е готов да ви осигури във финансов план. Тоест винаги има известно място за преговори. До голяма степен зависи от вас да вдигнете предложението на работодателя и поне да го доближите до сумата, която вас ви устройва. Въпросът е как се постигат успехи в преговорите за заплата. Истината е, че съществуват различни механизми, но съветът, който ще откриете в това видео, действително може да бъде много полезен. Особено в случаите, когато преговарящият с вас се е „запънал“.

Свързани публикации