Първата ви работа не беше толкова лоша? Ето как да се върнете към нея

Първата ви работа не беше толкова лоша? Ето как да се върнете към нея

Много хора променят кариерния си път поне веднъж през живота си. Какво, ако се окаже, че първото ви решение е било по-добро? Как най-лесно да се върнете към първоначалния си избор? Вижте няколко идеи по темата.

Често траекторията, която изминавате в работата, не представлява права линия. Не е рядкост работещите да решат да се върнат към най-ранната си специалност. Какво да направите, ако след години решите да се върнете към професионалното поле, за което сте теоретично подготвени, но нямате никакъв практически опит?

Пренесете полезните знания

Помислете за умения, които могат да бъдат безпроблемно трансферирани от едното в другото поле. Потърсете дейностите, с които сте се справяли успешно в настоящото си поле. Идентифицирайте кои са компетенциите, които могат да ви бъдат полезни и в двете роли, и се постарайте да наблегнете на тях в представянето си. Това ще помогне да прескочите пропастта между двете позиции.

Знайте, че не сте сами

В днешната дигитална ера смяната на областта, в която работите, е по-скоро правило, а не изключение. Вече не сте закотвени за професията си за вечни времена. Някои специалисти сравняват ситуацията с кариера на спортист, който подписва краткосрочни договори за заетост и сменя работодателя си, когато се отвори следващият трансферен прозорец.

Изтупайте старите си препоръки от праха

Образованието ви има значение. Формалната тренировка е важна, независимо колко отдавна сте я получили. Разбира се, има голяма вероятност техническите ви умения да са изгубили ценността си с течение на времето, тъй като в тази сфера промените се осъществяват за броени дни. В такъв случай ще трябва да ги актуализирате, да се запознаете с нововъведенията. Вижте какви ресурси можете да използвате за целта и направете подробен план за действие. Може да се чувствате така, сякаш ще трябва да стартирате всичко отначало, но със сигурност не е така. Школовката ви е стабилна основа за новите знания и източник на перспективи. С изненада ще установите, че фундаментът е същият.

Проправете си път обратно

Дайте си време отново да се запознаете с професионалното поле. Актуализирайте не само уменията си, но и сертификатите, и другите документи, които ги удостоверяват. Няма да е необходимо да се връщате в университета, но някои висши училища предлагат на възпитаниците си ресурси за опресняване на знанията. Свържете се с всички, с които сте общували по време на обучението си. Използвайте професионалните социални мрежи като LinkedIn за комуникация с хора на позиции, подобни на желаната. Включете се в професионални асоциации, клубове и дори неофициални групи. Потърсете уебсайтове, публикации и събития, свързани с вашето поле.

Карайте го по-спокойно

Ако сте предприели всички гореописани стъпки, не се тревожете и не бързайте. Проявете търпение и резултатите от вашите усилия ще дойдат. Следете съответното поле отдалече, без да изоставяте настоящите си задължения и сами да се поставяте в капан.

Как ще изглежда животът ви в новата област? Изградете си престава за всички детайли, защото позитивното мислене е храна за волята и куража.

Преработете CV-то си

Задайте си следния въпрос: как онова, което сте правили, откакто сте завършили образованието си, ви е подготвило да се върнете в това професионално поле. Първо изяснете тези факти за себе си и едва после ги съобщете и чрез CV-то си. Направете няколко примерни интервюта с ваши познати, заети в желаното поле и имащи опит в набирането на персонал. Нека да ви предизвикат и да ви зададат въпросите, на които се страхувате да отговорите.

Ако имате възможност, предложете доброволния си труд за кратък период от време или в рамките на даден проект в областта, в която имате интерес. Ще разберете как по-опитните от вас взимат решения и разрешават проблеми. Това ще ви даде голямо предимство.

Заслужете всяко повишение

Когато искате да се реализирате в старото си професионално поле, обикновено искате да влезете в него на възможно най-високата позиция. Въпреки това трябва да сте подготвени да бъдете назначени в ролята на младши сътрудник. Ако наистина сте разумни и ценни, демонстрирайте разума и ценността си, като се справите невероятно добре с работата си и покажете чудесно отношение, независимо къде в йерархията се намира ролята ви.

Свързани публикации