Ролята на социалните медии в подбора

Отдавна се твърди, че социалните медии имат ключова роля в успешното търсене на работа. В това число – поддържане на актуален и подробен LinkedIn профил, водене на собствен блог и въобще всички варианти за налагането на името ви в интернет. И в това има логика – всички прекарваме голяма част от времето си онлайн, значи онлайн средата има голямо значение.

Дали обаче това е наистина така, е спорно в известна степен. Ако си представите реалистично работата на един специалист по подбора или HR мениджър, ще стигнете до извода, че в повечето случаи, той не разчита на интернет. За всяка отворена позиция пристигат десетки, а често и стотици CV-та. Те трябва да бъдат прочетени, да преминат през сито, отново да бъдат прочетени и така да се отсеят правилните кандидати. Това занимание е времеемко. То не оставя много възможности на HR специалиста да проверява всичко онлайн и да проучва всеки кандидат. В най-добрия случай, финалните трима кандидати могат да бъдат проверени в интернет, но и това не се случва толкова често, колкото си мислят хората извън HR бранша.

Скорошно проучване на Университета на Северна Каролина обаче показва една неочаквана страна на социалния нетуъркинг. А именно – поддържането на личен бранд в интернет е по-ценно за хората, които не си търсят непременно работа. (В проучването, този процес е наречен „неформално рекрутиране”.)

Резултатите сочат, че всяка четвърта работна позиция в САЩ се попълва именно по метода на „неформалното рекрутиране”. А най-интересното откритие на учените е, че тази бройка се покачва чувствително, в корелация с размера на заплатата – колкото по-добре платена е една позиция, толкова по-вероятно е да се запълни с човек, който е „неформално рекрутиран” в интернет. Изразено в числа, това означава, че за позиция с годишна заплата от 100 хиляди долара е 86% по-вероятно да се намери кандидат чрез „неформално рекрутиране”, отколкото за позиция, с минималните 14 500 долара годишна заплата.

Разбира се, всички знаем, че персоналният нетуъркинг е бил винаги много ценен. Твърдението, че „не е важно какво знаеш, а кого познаваш” е изковано много години преди ерата на социалните медии.

В крайна сметка се оказва важно да държите много и значими хора добре осведомени за вашите компетенции и способности. А онлайн средата е отлично място да го правите. Затова, поддържайте онлайн репутацията и личния си бранд в интернет на високо ниво, особено ако смятате, че имате знанията и опита, да бъдете поканени за „висока” позиция. Дори и да не си търсите работа в момента, това все някога може да ви се отплати. И не само в САЩ, но и в България.

Публикации от серията