Социалните придобивки – работи ли този мотивационен механизъм?

В днешно време, повечето компании са се поучили от чуждестранния опит и са променили фирмените си политики съществено. Например, преди десет-двейсет години беше съвсем нормално и масово практикувано явление да се изплаща минимална работна заплата по договор, а от черната каса да се дават допълнително пари на ръка на служителите. Разбира се, и днес се срещат подобни работодатели, активно формиращи сериозна част от сивия сектор, но броят им като тенденция непрекъснато намалява.

Подобни методи имат негативно въздействие върху общата икономическа обстановка, но те са и особено опасни по друга причина. Служителите, които са принудени да търпят подобно отношение, като цяло започват да изпитват неудовлетвореност и мотивацията им спада чувствително. Особено силно се забелязва това при хора, които са по-близо до пенсия и осъзнават, че въпросната „техника” ги обрича на мизерна пенсия в недалечно бъдеще. Слабата мотивация резултира в понижена производителност и накрая губят и двете страни – работодатели и служители.

Понастоящем, освен реалното изплащане на пълните заплати, доста компании са се ориентирали и към различни способи за засилване на фирмената мотивация. Основен лост тук са допълнителните социални придобивки, така нареченият „социален пакет”. Според възможностите си и разбиранията си за нещата, мениджмънтът често предлага към основното трудово възнаграждение допълнително медицинско осигуряване, карти за спорт, ваучери за храна, увеличен брой почивни дни, обучения, фирмени автомобили и т.н. Освен загриженост за благополучието на кадрите си, работодателите се стремят по този начин да повишат и мотивацията им. Един по-доволен служител, който има по-малко грижи и тревоги, често е склонен да демонстрира удовлетвореността си с качествена работа, висока мотивация и старателност.

В света на HR-а обаче битуват различни мнения по отношение на тази хлъзгава материя, наречена „мотивация”. Не един и двама експерти са убедени, че една социална придобивка има временен ефект, след което започва да се възприема като даденост и спира да „задвижва” хората към по-високи резултати. От друга страна обаче, липсата на социални придобивки също не е работещ мотивационен инструмент. Има и специалисти, които считат, че мотивационната стойност на социалния пакет силно се повишава, ако служителят сам избира придобивките, които да получи.

Темата за социалния пакет е сложна и нееднозначна. Тя е и една от важните теми, които трябва да решават вътрешнофирмените HR мениджъри, оформяйки печелившата фирмена политика. Интересни мнения по въпроса можете да научите по време на традиционното ни изложение HR Industry. По време на форума ще имате възможност да посетите презентация на генералния спонсор MetLife на тема „Получават ли работодателите това, за което плащат? Придобивките за служители и тяхната добавена стойност”. Можете да се запишете предварително на сайта на събитието и е добре да побързате, ако се интересувате от проблематиката, тъй като са останали съвсем малко свободни места в момента.

Публикации от серията