Според мениджърите: какво кара един кандидат да изпъкне над останалите?

Според мениджърите: какво кара един кандидат да изпъкне над останалите?

Чудили ли сте се с какво точно трябва да изпъкнете, ако искате да направите силно впечатление, когато кандидатствате за работа? Какво точно искат да видят HR екипът и мениджърът на дадена компания, за да ви оценят високо? Скорошно проучване в САЩ и Великобритания сред избрани водещи мениджъри дава много добри насоки по този така често задаван въпрос!

88% от отговорите на проучването показват, че колкото по-информиран е един кандидат, толкова по-силно и добро впечатление създава. Това е така, защото този тип кандидати улесняват процеса на селекция и адаптация (ако бъде приет на работа) и към него се подхожда с по-голямо доверие. Ето какви качества, според анкетата, трябва да притежава той:

  • Да бъде подготвен за интервюто с адекватни въпроси
  • Да демонстрира качествен опит
  • Да осъзнава добре задълженията и отговорностите на позицията, за която кандидатства
  • Да разбира ценностите и посоката на компанията
  • Да има реалистични очаквания за работната среда, възнаграждението и възможностите на компанията

Разбира се, конкретните умения за дадена позиция също са високо оценени, но анкетираните се съгласяват, че кандидат, който разбира добре посоката на компанията, и е ентусиазиран от това да бъде въвлечен, е почти задължително да бъде нает. Това е така, защото тези качества гарантират неговата стабилност и отдаденост, а обученията (вътрешни и външни) могат да запълнят липсващи компетенции или опит. В един такъв кандидат, мениджърите виждат сериозен потенциал за добра ангажираност, висока продуктивност и успешна работа в екип. А как можете да се подготвите за да изпъкнете по този начин? Ето основните насоки:

  • Проучете подробно компанията
  • Адаптирайте добре CV-то си спрямо конкретната кандидатура
  • Останете отворени към това да научавате нови неща, които ще са ви полезни, по време на целия процес (кандидатстване, интервюта)
  • Не се свенете да задавате толкова въпроси, колкото е нужно

Както много пъти сме споменавали, един кандидат, който демонстрира ентусиазъм и желание за работа в дадена компания, припознава се в нейните ценности и вярва в нейната посока, е по-вероятно да бъде нает, отколкото някой, който изглежда много по-малко въвлечен, но с повече опит. Пазарът днес се променя, а заедно с него и търсенето. Адаптирайте се с него!

Свързани публикации