Фондация „За Нашите Деца” търси своите бъдещи колеги

Фондация „За Нашите Деца” търси своите бъдещи колеги

Фондация „За Нашите Деца” е българска неправителствена организация, която  вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме семействата като осигуряваме консултации, психологическа подкрепа ,специализирана терапия за децата. Обучаваме и съдействаме на кандидат осиновителни и приемни семейства като използваме най-нови методи и технологии. В нашата Детска къща предоставяме временна грижа за деца от 0 до 3 г., лишени от родителска грижа. Развиваме още много други дейности, в подкрепа на децата и семействата в риск, които продължаваме успешно да прилагаме дори сега в условията на извънредно  положение, като използваме различни дистанционни и он-лайн

Ако искате да станете, част от нашият динамичен и сплотен екип, посетете сайта на Фондацията. Ще се радваме да ви отговорим на всички въпроси, свързани с възможностите за Вашето кариерно развитие при нас.

Свързани публикации