Успешно управление на хора – базисни препоръки

Умелото управление на хора е едно от най-дефицитните и трудни умения. Броят на индивидите, които се справят добре с тази задача, е винаги скромен, независимо от географската ширина или сферата на дейност. Основна причина за това състояние на нещата се корени в неразбирането на централните принципи на менажирането. Колкото и учебника по темата да бъдат прочетени, нещата няма да се подобрят съществено, ако мениджърът не умее да работи с хора. А това изисква преди всичко личностни умения, сред които емпатията заема централно място.

Ако смятате, че винаги има какво да се чуе по темата, отделете няколко минути за това видео. Саймън Синек се базира на личния си негативен опит с неспособни мениджъри и успява да синтезира накратко базисните правила на добрия мениджър. В думите му има много смисъл, а основните му препоръки могат да бъдат лесно взети на въоръжение от всеки мениджър, който разбира важността на добрата комуникация с хората.

Свързани публикации