За комуникацията, пети казус: Имам много идеи, но в екипа не ги приемат. Какво да направя?

Новият казус в рубриката на JobTiger и Apeiron Communication идва директно от публичната дискусия с Вин Морар, предприемач и преподавател, който даде съвети на стартиращи български предприемачи и постави въпроса за насърчаване на предприемачеството вътре в организацията.

Казусът е свързан с въпрос на участник в дискусията:

„Работя в организация, която се развива добре. Всеки ден имам нова идея как нещо може да се случи по-добре, как да подобрим нещата. Но не срещам подкрепа и разбиране от колегите в екипа. Мога ли изобщо да променя нещо? Какво да направя, за да приемат идеите ми?“

Какво бихте посъветвали вие? Очакваме коментарите ви към статията тук или на tv @ jobtiger.bg.

Публикации от серията