Защо е важно да опазите служителите си от прегаряне?

man-person-relaxation-steps

Крайната преумора, която води често както до физически, така и до психически проблеми, е един от бичовете на съвременния пазар на труда. Динамиката на днешния работен ритъм значително се повишава, което директно действа на напрежението и умората у всеки. Скорошно проучване в САЩ показва, че при 95 % от хората, напуснали дадена позиция, един от основните фактори е бил именно прегарянето. За 46 % пък това е бил водещият фактор за напускане. Този тренд е притеснителен и плашещ и е нужно да се вземат под внимание някои неща.

Проблемът е на две нива. Първото и най-важното е чисто хуманният фактор – не е етично и правилно да се натискат служителите до такава степен, в която те се пречупват и започват да се борят с тежки физически и емоционални проблеми, именно заради огромната умора. От друга страна, както свидетелства статистиката по-горе, прегарянето е причина за много организационни проблеми, свързани с човешкия ресурс и капацитета на една компания. При честото напускане на кадри естествено се стига до процеса на постоянно търсене на нови попълнения към екипа, което пък води до влагане на допълнителен времеви и финансов ресурс за намиране на нови служители, обучението им, въвеждането и адаптирането им. При такива непрестанни „дупки“ в оперативния капацитет, несъмнено страда и бизнесът.

Нещо повече – за добрите специалисти днес пазарът на труда предлага множество възможности за бърза смяна на местоработата. Това прави служителите още по-нетолерантни и нетърпеливи към неетично отношение и неправомерно големи и тежки количества задължения. Предвид развиващата се икономика, „ловът“ за таланти става все по-ожесточен. Мениджърите на успешни компании предприемат множество стратегии за привличане и задържане на кадрите – компенсации, привилегии, предразполагаща офис култура и възможност за гъвкаво работно време.

Затова, ако искате да бъдете конкурентноспособни и да установите стабилност във вашата компания, е нужно да мислите в посока облекчаване на задълженията и подобряване на средата на вашите служители, а не обратното. Това може да стане чрез оптимизиране на процеса на работа чрез достатъчно големи екипи, сериозни компенсации и установяване на позитивна и вдъхновяваща офис култура.

Свързани публикации