Защо служителите напускат мениджърите си? Ето краткия отговор

StockSnap_9B7Z428WSN (1)

Има един въпрос, който е от ключово значение за кариерата на всички ни. Защо хората напускат работата и мениджърите си?

Отговорът е кратък и не е никак неочакван. Защото онези, натоварени с гарантирането на успеха, не се грижат достатъчно да задоволят нуждите на хората, в качеството им на ценени служители и човешки същества.

Нито повече, нито по-малко.

Тази теза напълно отговаря и на резултатите от изследване, проведено сред 7272 американци – според него 50% от служителите напускат работа, „за да се махнат от мениджъра си и да подобрят цялостния си живот в даден момент от своята кариера“.

Изпълнителният директор на Gallup Jim Clifton обобщава този неприятен феномен в едно кратко изречение:

„Най-голямото решение, което ще направите в работата си – по-голямо от всички останали – е кого да наричате свой мениджър. Когато ръководителят ви е грешният човек, нищо не е в състояние да поправи това лошо решение. Нито компенсациите, нито привилегиите, нищо.

Доказан факт: служителите преди клиентите

Това са корените на проблемите на мениджърите, които все още оперират с традиционни йерархии, т.е. мнозинството от мениджърите, дори в наши дни. Те правят всичко наопаки.

Blanchard е известен с концепцията за „обърнатата пирамида“, според която лидерите трябва да служат на служителите, които са най-близо до клиентското преживяване. Той казва:

„Големите лидери осъзнават, че техният клиент номер 1 са техните хора. Ако се грижат за хората си, обучават ги и им дават власт, тези хора ще бъдат напълно ангажирани с работата си и ще се стараят в това, което правят. На своя ред, те ще се грижат за втория най-важен клиент – хората, които купуват продуктите или услугите на фирмата, и ще ги превърнат във възторжени фенове.“

Добрите лидери знаят, че ако се отнасят добре със служителите си, те ще се отнасят добре с клиентите. Ако игнорирате първата част от уравнението, никога няма да стигнете до втората.

Служителите трябва да чувстват връзката с лидерите, да им имат доверие и да не се страхуват от тях.

В „Лидерите се хранят последни“ Sinek говори за „кръг на безопасността“. Светът е изпълнен с опасности, със събития, които осуетяват плановете ни, омаловажават успехите ни и намаляват възможностите за постигане на нови.

Според Sinek единствените променливи са условията вътре в организацията. Именно тук идва значението на лидерството, защото лидерът е този, който задава тона. Той е този, който трябва да се увери, че в екипа има доверие и сътрудничество, че фирмата посреща нуждите на служителите.

„Когато лидерът избере да постави на първо място безопасността и живота на хората в организацията, да пожертва комфорта си и осезаемите резултати, така че хората му да бъдат и да се чувстват сигурни, да се чувстват на мястото си, се случват забележителни неща.“

Връщане на лидерството към корените му

Ако сведем лидерството до най-простата му и прагматична форма, можем да кажем, че главната му цел винаги е била и ще бъде да задоволява нуждите на хората и да ги насърчава да развият пълния си потенциал.

Когато служителите не получават нужните инструменти, обучение, време, развитие, ясни очаквания или ресурси, които са задължителни, за да вършат работата си добре, мотивацията им спада. Вече не ги е грижа, спират да се опитват да подобрят ситуацията и се отказват на твърде ранен етап в играта.

Ето защо от Gallup събират важните въпроси на едно място. Идеята е те да помогнат на мениджърите да определят дали наистина удовлетворяват нуждите на служителите си и дали гарантират успеха им.

Есенцията на всичко, отнасящо се до лидерството, може да бъде сведена до един прост въпрос към ръководителите: „Удовлетворявате ли нуждите на служителите си?“

Свързани публикации