Защо великите лидери се учат да подражават на Микеланджело и Пикасо?

Защо великите лидери се учат да подражават на Микеланджело и Пикасо?

Понякога думите са бедно изразно средство на значенията. Изображенията могат да бъдат едни от най-полезните инструменти в инструментариума на лидера. Микеланджело започва своята известна скулптура Давид на 26-годишна възраст или през 1501 г. и казва: „Видях ангел в мрамора и дълбах, докато го освободя.“ Фокусът на твореца е бил върху освобождаването на фигурите, спящи в камъка.

За много от нас „артистичните“ моменти са свързани със схема, надраскана върху салфетка на кухненската маса или в бара. Използваме образи, линии, звездички, кръгчета и стрелки, за да представим идеята си за първи път. След това я споделяме с някого другиго. Перспективата и въпросите на този човек са онова, което ни окуражава да преразгледаме скицата си, да подобрим яснотата ѝ.

Разговорът за това изкуство върху салфетка ражда вълнението за всеки нов проект. Като лидер вие трябва да използвате визуализациите, за да освободите фигурите, хората във вашата организация и да предизвикате безброй подобни моменти.

Ето кои са трите начина да направите това според Jim Haudan от Inc.

  1. Използвайте визуализации, за да създавате смисъл

Дори най-често използваните термини в стратегическото планиране (думи като оперативно съвършенство, ориентиране към клиента, иновация, отчетност, висока производителност, сътрудничество, визия) страдат от липса на смисъл. Вместо с думи, определете значението с изображение. Накарайте всеки член на екипа да нарисува какво си представя под висока ефективност, например.

Сравнете скиците. После ги обединете в едно изображение, включващо най-силните елементи от всяка от тях. Разкажете история в картини като екип – какво означава силното представяне? Картините предизвикват споделено разбиране, каквото думите не успяват.

  1. Използвайте визуализации, за да осмислите системите

Много от най-комплексните проблеми, пред които се изправяме, са системни проблеми. Трудно е да разберем една система, ако не я видим. Считайте за системи процеси като печеленето на пари или изпълнението на бизнес модел. Трудно е да си го представим без диаграма.

Haudan дава пример с голям производител, който се оказал със стотици милиони долари, заключени в оборотния капитал. Фирмата безуспешно се опитвала да намали размера на сумата в продължение на две години.

Накрая използвала изображения и визуални метафори, за да илюстрира откъде идват парите, къде отиват и колко остават след това. Бизнесът ангажирал всички свои хора, за да разберат как работи икономическата им система. За шест месеца компанията освободила 300 млн. $ оборотен капитал. Картините опредметяват невидимите системи.

  1. Използвайте визуализации, за да рамкирате процесите

Привличане на клиенти, верига за доставки, развиване на нови продукти – само три примера за ключови процеси в бизнеса. Много грешки в тези процеси се случват при предаването на информация, където невинаги има яснота на работния план, която отделите и хората в тях споделят.

Вместо да си предавате информация по традиционния начин, визуализирайте или начертайте главния процес стъпка по стъпка и подчертайте важните прехвърляния между отделите или колегите, за да предотвратите провала на целия процес.

Ако Аристотел е бил прав, когато е казал, че душата никога не мисли без образ, и ако всички са прави, когато казват, че една картина струва колкото хиляди думи, то тогава голямата визуална метафора за постигане на целите на организацията може да бъде безценна.

Свързани публикации