Зомбита в офиса

Зомбита в офиса

Ангажираността на служителите е един от големите проблеми пред всеки мениджър. Дори да си намерил най-добрия талант, той трябва да пасне на организацията и да се чувства мотивиран и щастлив в нея, иначе губят и двете страни.

Американската компания Officevibe се е постарала с инфографика, която поднася по забавен, но и достъпен начин фактите: неангажираните служители, които често са по-голямата част от персонала, водят до лошо обслужване на съществуващите клиенти, отблъскването на потенциални нови такива, създаване на лош работен климат, негативно влияние върху имиджа на работодателя, чести отсъствия от работа и т.н. – в крайна сметка загуби и пропуснати ползи за компанията. Тези служители просто не са там. Те са „Работещите мъртви“.

Цитираните данни касаят САЩ, разбира се, но ситуацията в България не е много по-различна.

The Working Dead: The High Cost Of Low Employee Engagement Infographic

Свързани публикации