Едновременно инженер и маркетинг специалист или защо ученето не свършва с училището

Недостигът на компетенции сред работната сила в България се дължи не само на профила и нивото на специалистите, но е най-вече комплексен проблем, свързан с пропуските в системата на образованието, неактивната роля на работодателите в процеса, със застаряването на работната сила. В същото време, на преден план излизат изискванията за нови умения и способности.

Вече се изискват хибридни познания – например специалисти, които да съчетават технически и маркетингови познания, в комбинация с меки умения. Разберете повече по темата в интервюто на Jobtiger.TV с Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите при Българската стопанска камара, проведено след кръглата маса на тема „Предизвикателства пред пазара на труда в България: ролята на уменията и компетенциите“. Събитието бе организирано от Българската Стопанска Камара съвместно с Институт Отворено Общество – София и Световната банка.

Свързани публикации