Ingram Micro в Национални дни на кариерата 2021

Ingram Micro 2.1 - 800 x 600 - no branding

Бизнес на 6 континента. 35 000 служители в света. + 1100 души само в България.

Числата впечатляват, но по-значими са хората.

Ingram Micro е компания лидер в IT индустрияа, защото за нея работят личности. Доставяме технологии, електронни устройства и споделени услуги. Имаме повече от 40 години опит в технологичните решения и IT логистиката.

Офисът ни в България отвори през 2012 г. Започнахме с двама души – директора ни „Човешки ресурси“ Ева Македонска и IT директора ни Александър Найденов. И двамата днес са в компанията и се грижат за нея като за семейство. Пораснахме от двама, през 50 души в първата година – до 1100 днес – 9 години по-късно.

Организираме събития, кампании и дарения за каузи. Грижа ни е за възрастните хора, за децата, за природата, за здравето. При нас има свобода! Да си какъвто си, без да те сложат в рамка.

В Националните дни на кариерата ще търсим, и поощрим тези, които покажат страст към успеха, широкоскроени, почтени, с богато въображение. Обикновено някои имат опит, други нямат – и получават равен шанс. Задаваме въпроси, които ни помагат да усетим мотивацията на кандидата:

  • Защо кандидатствахте точно за тази позиция?
  • Какви умения искате да развиете в себе си?
  • Разкажете ни за ситуация, в която сте надминали себе си.
  • Дайте ни пример за случай, в който сте получили поощрение за добре свършена работа.

За да се подготвите за интервютата в чата на Националните дни на кариерата, ПРОУЧЕТЕ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, с които искате да се срещнете.

Отделете малко време да се ПРЕДСТАВИТЕ и да споделите защо се спряхте при нас – защо ви е интересна компанията, какъв тип позиции търсите и какъв опит имате.

ПОДГОТВЕТЕ ВЪПРОСИТЕ СИ ПРЕДВАРИТЕЛНО – ползите на виртуалните кариерни събития са, че въпросите ви може да са до вас, записани някъде и бързо може да ги публикувате в чата, ако е уместно.

БЪДЕТЕ ГОТОВИ С ОБНОВЕНО CV за изпращане – или го пратете предварително през свободните позиции на сайта ни. (https://bg.ingrammicro.eu/careers/home#vacancies).

Време е да блеснете!

Ingram Micro 1.1 - 800 x 600 - no branding

Business on 6 continents. 35 000 employees worldwide. 1100+ employees in Bulgaria.

The numbers are impressive but what matters the most is the people.

Ingram Micro is a leader in the IT industry because of our diverse and talented workforce. We deliver technologies, electronics, and shared services. We have more than 40 years of technology and Supply Chain experience.

We started in Bulgaria in 2012. Our first employees were Eva Makedonska, now Director HR, and Alex Naydenov, now Director IT. Both still work for the company and take care of it like a family. We grew up – from two people, in the beginning, 50 in the first year, to more than 1100 now – 9 years later.

We organize events, campaigns, and donations to causes that help others. We care about elderly people, children, nature, health. We offer freedom! Feel free to be who you are without fitting in a box.

On National Career Days 2021 we are searching, hiring, teaching, and encouraging those who show their passion for success, those who are open-minded, creative, and work with integrity. Some of them have previous experience, others don’t – and they get an equal chance to grow. We are asking questions that help us feel the motivation of the candidate:

  • Why did you apply for this job specifically?
  • What skill would you like to further develop?
  • Tell us about a time when you went the extra mile for a customer.
  • Tell us about a time when you received positive feedback.

To get ready for the chat interview on National Career Days, you may want to RESEARCH THE EMPLOYERS you want to meet with.

Take some time to INTRODUCE YOURSELF and share why you “stopped” by our booth – why are you interested in the company, what types of positions you are seeking and how is your previous work experience relevant.

PREPARE YOUR QUESTIONS upfront – the benefits of a virtual job fair are that you can keep all your questions on a sticky note near you or have them written so you can quickly post them in the chat box, if appropriate.

HAVE AN UPDATED RESUME ready to send – or send it in advance on our site (https://bg.ingrammicro.eu/careers/home#vacancies).

Now it is the time for you to shine!

Logo Blue

Свързани публикации