Месец ноември започва с календар събития 2023 от JobTiger за кариерни форуми и HR изложение

Месец ноември започва с календар събития 2023 от JobTiger за кариерни форуми и HR изложение

Екипът на JobTiger се гордее, че е организатор на едни от най-значимите кариерни и специализирани HR изложения в България.

!Ново в Календар 2023:
С цел да бъдем максимално полезни както на студентите, търсещи първа работа или стаж, така и на хората с повече опит, заинтересовани от нови кариерни възможности, по-мащабните форуми в големите академични градове на България са планирани да се проведат в събота. Така се предоставя възможност на всички, които искат да се ориентират в пазара на труда, да присъстват на събитията без да се налага да отсъстват от работа или учебен процес.

В календара са позиционирани:

Цени, възможности за участия и спонсорско позициониране вече са публикувани тук.

И тази година сме подготвили преференциални цени с JobTiger Wallet – програма за отстъпки и гъвкаво управление на услугите и средствата. На страниците на събитията вече може да се направи  регистрация и да се запази фирменото пространство с цени за ранно записване.

November begins with a JobTiger Event Calendar 2023 with career fairs and an HR exhibition

JobTiger team is proud to be a leading organizer of the biggest career fairs and specialized HR events in Bulgaria.

! New in the Calendar 2023

In a constant attempt to be the best partner to students looking for a first job or internship, as well as to people with more experience and interest in new career opportunities – larger-scale forums in the major academic cities of Bulgaria are planned to be held on Saturday. Thus, everyone who wants to navigate the labor market is given the opportunity to attend the events without having to be absent from work or study.

In the calendar you can find the following:

HR industry 2023 – 9th of February

National Career Days – from the 1st to the 11th of April

Career Days: IT, Communications and Outsourcing – from the 14th to the 21st of October 

Career Days: Economy, Finance, Marketing, Human Resources and Customer Service – 21st of November

Prices, opportunities for exhibitors, and sponsorship packages can be found in JobTiger Event Calendar 2023 – here

For a year in a roll, we can offer preferential prices with JobTiger Wallet – a program for flexible service management and discounts.

On the webpages of the events, you can find a company registration and save preferential place with early bird discounts.

Свързани публикации