Колко студенти всъщност посещават „Национални дни на кариерата“?

Колко студенти всъщност посещават „Национални дни на кариерата“?

Винаги сме смятали, че „Национални дни на кариерата“ се посещават от между 5% и 10% от студентите. И действително, ако погледнем числата за последното издание, виждаме 12950 посетителя при 222 997 студента за учебната 2018/2019 година, имаме 5,8%. Всеки 17-и студент посещава дните на кариерата.
222 997 са всички студенти във всички образователни степени (професионален бакалавър, бакалавър, магистър) и всички форми на обучение (редовно, задочно, дистанционно и т.н.) за учебната 2018/2019 година според НСИ.

Компаниите, участващи на „Национални дни на кариерата“, предлагат най-често позиции и възможности за завършилите и учещите се в области като: икономика, ИТ, бизнес и публична администрация и всички технически специалности, както и студенти, изучаващи или владеещи чужди езици. Съответно, обичайните посетители на Дните на кариерата са студенти в някоя от тези специалности.
НСИ предлага и справка за разпределението на студентите по специалности.

Ако от нея извадим интересуващите ни специалности, ще получим:

СТУДЕНТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН И ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (KOO-2015) 2018/2019 година
 Тесни области на образованието Професионален бакалавър Бакалавър  Магистър
 Езици  –  5767  917
 Бизнес и администрация  1158  27403  12372
 Бизнес, администрация и право, интердисциплинарни програми и квалификации  89  667  468
 Математика и статистика  –  621  116
 Информационно-комуникационни технологии  573  8859  1858
 Технически науки и технически професии  1508  20603  4401
 Добив и производствени технологии  62  2299  519
 Архитектура и строителство  –  1262  3538
 Техничски науки, производство и строителство, интердисциплинарни програми и квалификации  –  978  870
 Транспортни услуги  –  2206  456
 Общо  3390  70665  25515

Студентите, за които са предназначени „Национални дни на кариерата“, са 99 570. Т.е. 13% от студентите, независимо от формата им на обучение, посещават Дните на кариерата. Работодателите, които участват във форума на практика имат възможността да се срещнат с всеки 7-ми студент.

Това е прекрасна възможност за тях не само да се срещнат с бъдещите си служители и да представят своята работодателска марка, но и да получат съвсем реална представа за студентите, техните знания, възможности, желания и интереси.

Свързани публикации