AdWords

Търсят се студенти по маркетинг за Google Online Marketing Challenge

Всяка година повече от 50 000 студенти от 100 държави се в включват в конкурса Google Online Marketing Challenge, като целта им е да създадат ефективна онлайн маркетинг кампания чрез Google AdWords. Това е чудесно упражнение за студентите, изучаващи реклама, електронна търговия, маркетингови комуникации и нови медийни технологии.