Agenda Training Solutions

Agenda Training Solutions за HR Industry: „По-добър формат, до момента никой не е предложил“

Agenda Training Solutions за HR Industry: „По-добър формат, до момента никой не е предложил“.