академични институции

Предстои Job Fair 2013

Job Fair 2013 ще се проведе на 27 септември в сградата на Университета по хранителни технологии – УХТ Пловдив от 10:00 часа.