асоциация качество на живота

Светлозар Петров: Образованието не е достатъчно за реализация

Процесът на професионална реализация включва и допълнителни елементи, свързани с умението „да се продадеш“ и с шанса да имаш контакт с фирмите и достатъчно информация“. Това сподели Светлозар Петров, управител на JobTiger, пред студенти в дискусия за кариерата като фактор за по-добър живот. Събитието беше организирано от Асоциация „Качество на живота“.

Добра кариера – добър живот

Качеството на живота е съвкупност от възможността „да имаш“, „да обичаш“ и „да бъдеш“, но първото проучване най-рядко регистрира отговори, свързани с удовлетвореност от добра работа. Добрата кариера като фактор за по-качествен живот е темата на първата кръгла маса на 8 март, организирана от Асоциация „Качество на живота”.